Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Convocator al Adunarii Generale Extraordinare SC Apă Canal SA Sibiu

 

In data de 26.04.2017, ora 11.00 va avea loc Adunarea Generală a Acționarilor Apa Canal SA Sibiu

 

  CONVOCARE  A  ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU


Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Asociaţia de Apă“ Sibiu, în calitate de Autoritate Tutelară prin Președinte, doamna CORINA BOKOR,
În temeiul prevederilor OUG 109/2011, Art. 641 alin. (4) convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr.2, jud. Sibiu, în ziua de 26.04.2017, ora 11.00,

Ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Modificarea Actului Constitutiv al Operatorului S.C. APĂ-CANAL S.A SIBIU, respectiv modificarea art 16.1 conform anexei la prezentul convocator;

2. Modificarea Actului Constitutiv al Operatorului S.C. APĂ-CANAL S.A SIBIU, respectiv modificarea art 16.5 conform anexei la prezentul convocator;

3. Diverse.

În situaţia în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu va putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apă Canal S.A Sibiu pentru ziua de 03.05.2017, la ora 11.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii S.C. Apă Canal S.A Sibiu sau la telefon 0269 218696 între orele 07.00 - 15.30.

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă” Sibiu
PREȘEDINTE
CORINA BOKOR

 

 

Ultima modificare 20-04-2017  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Prietenii Apei