Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Convocator al AGA SC Apă Canal SA Sibiu

 

Marti, 10 octombrie 2017, se convoacă AGA SC Apă Canal SA Sibiu.

 

  CONVOCARE A ADUNĂRILOR GENERALE A ACȚIONARILOR S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU

În temeiul prevederilor art. 111 și art. 113 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al S.C. Apă Canal S.A., Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ce vor avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr.2, jud. Sibiu, în ziua de 10.10.2017, ora 11.00, respectiv ora 11.30.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al SC Apă Canal SA Sibiu, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, actualizată, pentru completarea componenței consiliului, din lista de persoane propusă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă" Sibiu.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :

1.Completarea şi modificarea Actului Constitutuiv art.16, punctul 16.5, după cum urmează:

16. 5. Consiliul de Administraţie este format din 5 membrii. Sunt numiţi în calitate de membri ai
Consiliului de Administraţie, pentru un mandat de 4 (patru) ani:
- Bucura Cristian - Preşedinte al Consiliului de Administraţie
- Amariei Liviu - membru
- …………………………… - membru provizoriu
- Hoarja Viorel - membru
- Mircea Ovidiu – membru;

2. Aprobarea declanșării procedurii de selecție efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resuselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii, conform OUG nr. 109/2011, actualizată, pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu ;

3. Diverse.

În situaţia în care Adunările Generale ale Acţionarilor nu vor putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Apă Canal S.A Sibiu pentru ziua de 17.10.2017, la ora 11, respectiv ora 11.30 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15.30.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian

 

 

Ultima modificare 05-09-2017  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Prietenii ApeiPolitica pentru Protectia Datelor