Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Posturi scoase la concurs

 

Cererile tip de participare la concurs se depun la Serviciul Resurse Umane.

 

S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU angajează:

 

A) Pentru Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Organizare

1) ECONOMIST - COD COR 263101

Cerinte:
-studii superioare economice finalizate;
-cunoștințe temeinice de managementul resurselor umane (salarizare, recrutare, ---- 
administrarea documentelor de personal);
-minim 5 ani experiență pe o pozitie similară;
-cunoștințe temeinice privind Legislația muncii și salarizarii pentru societăți comerciale, 
întreprinderi publice;
-experiență în calcul salarial într-o companie cu cel putin 200 salariați;
-bune cunoștințe de operare PC, experiența de lucru în SAP reprezintă un avantaj;
-foarte bune abilitati de organizare și planificare, de comunicare și negociere;
-abilitati organizatorice, capacitate de analiza și sinteza;

Postul se adreseaza persoanelor care dovedesc reale capacitati de organizare și planificare, îsi asumă responsabilități și îsi doresc o cariera în resurse umane.

Cererile tip se completează la sediul societăţii, str. Eschil nr.6 Sibiu, şi se depun împreună cu copiile diplomelor de studii și orice alte documente care să ateste vechimea în muncă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei , CV, copie carte de identitate și adeverinţa medicală de la medicul de familie până la data de 22.09.2017, ora 12. Relaţii suplimentare la tel.222916, interior 117.

 
B) EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE ( 3 posturi) - COD COR 214946

Cerinte:
- studii superioare finalizate în domeniul științelor economice/ juridice/ inginerești;
- cunoașterea foarte bună a legislației achizițiilor publice;
- minim 1 an experiență profesională în domeniul achizițiilor publice;
- foarte bune cunoștinte și abilitați de utilizare PC (MS Office);
- cunoștințe temeinice de utilizare SEAP;
- abilități de comunicare și capacitate de utilizare a limbajului de specialitate;

Cererile tip se completează la sediul societăţii, str. Eschil nr.6 Sibiu, şi se depun împreună cu copia diplomei de studii și orice alte documente care să ateste vechimea în specialitate, CV, copie carte de identitate și adeverinţa medicală de la medicul de familie până la data de 22.09.2017, ora 12. Relaţii suplimentare la tel.222916, interior 117.

 

C ) Pentru Serviciul Producție


1) INGINER CONSTRUCȚII - COD COR 214203

Cerințe:
-studii superioare tehnice în domeniul instalații în construcții, construcții hidrotehnice;
-experiență în execuție/investiții lucrări construcții minim 3 ani;
-cunoștințe bune de operare PC;

Cererile tip de participare la concurs se completează la sediul societăţii, str. Eschil nr.6 Sibiu, şi se depun împreună cu copia diplomei de studii și orice alte documente care să ateste vechimea în specialitate, CV, copie carte de identitate și adeverinţa medicală de la medicul de familie până la data de 20.09.2017, ora 15. Relaţii suplimentare la tel. 222916, interior 117.

 

D) Pentru Serviciul Comercial – Birou Facturare

1) AGENT SERVICII CLIENT - COD COR 333907

Cerinţe:
- studii medii cu profil economic;
- cunoștințe temeinice în utilizarea PC;
- experiență minim 1 an în lucrul cu publicul;
- abilități de comunicare și relaționare foarte bune;
- cunoștințe operare în sistemul SAP constituie un avantaj.

Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun împreună cu copia diplomei, cursurilor, CV-ul şi adeverinţa medicală de la medicul de familie, la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, până la data de 18.09.2017, ora 15.00.
Relaţii suplimentare tel. 0269 222916, interior 117.


E) Pentru Secția Rețele Apă Sibiu

1) ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII (stații hidrofoare) - COD COR 741307

Cerinţe:
- studii medii de specialitate în domeniul electric/electrotehnic/electromecanic;
- minim 1 an experiență profesională;
- apt lucru la înălțime;
- experiența în automatizări constituie un avantaj.

2) INSTALATOR APĂ CANAL - COD COR 712602

Cerinţe:
- calificare în meseria de instalator;
- experienţă minim 1 an;
- rezistenţă la muncă fizică în condiţii de intemperii;
- calificare/experiență în sudură constituie un avantaj


La înscriere se completează o cerere tip la care se ataşează copie după diploma/certificat
de calificare, adeverinţa medicală de la medicul de familie, CV, copie CI/ BI. Actele se depun
la sediul societății, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, până la data de 22.09.2017, ora
12. Relaţii suplimentare la tel. 222916, interior 117.

 

F) Pentru Stația de Tratare Dumbrava, Sibiu


1) OPERATOR HIDRAULIC ÎN ALIMENTĂRILE CU APĂ (2 posturi) COD COR 313202

Cerințe:
- calificare instalator/mecanic/electromecanic;
- minim 2 ani experiență profesională;
- dinamic, cu abilități de a lucra în echipă;
- apt pentru lucru în tură de noapte;
- apt pentru lucru la înălțime;

2) INSTALATOR APA CANAL - COD COR 712602

Cerinţe:
-calificare în meseria de instalator;
-experienţă minim 1 an;
-calificare/experiență în sudură constituie un avantaj

Cererile tip se completează la sediul societăţii, str. Eschil, nr.6, Sibiu şi se depun, împreună cu diploma de absolvire/actul de calificare în copie, CV şi adeverinţă medicală de la medicul de familie, până la data de 25.09.2017, ora 15.
Relaţii suplimentare la tel.222916, interior 117.


G) Pentru Secția de Transport Sibiu


1) MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE (mecanic utilaj) cod cor 834201

Cerinţe:
-calificare profesională în domeniul auto;
-minim 2 ani experienţă ca mecanic utilaje;
-permis de conducere categoria C;

Beneficii oferite:
-salariu fix
-tichete de masă
-sporuri

Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul Resurse Umane, împreună cu copia diplomei/permisului de conducere, copie BI/CI şi adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 18.09.2017, ora 15.00. Relaţii suplimentare tel. 0269 222916, interior 117.


H) Pentru Sector Avrig – echipa de întreținere reparații rețele apă și canal


1) INSTALATOR APĂ CANAL COD COR 712602

Cerinţe:
-calificare în meseria de instalator;
-experienţă minim 2 ani;
-rezistenţă la muncă fizică în condiţii de intemperii;
-calificare/experiență în sudură constituie un avantaj

La înscriere se completează o cerere tip la care se ataşează copie după diploma/certificat de calificare, adeverinţa medicală de la medicul de familie, CV, copie CI/ BI. Actele se depun la sediul societății, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, până la data de 15.09.2017, ora 12. Relaţii suplimentare la tel. 222916, interior 117.


I) Pentru Sector Ocna Sibiului, Șura Mică – echipa de întrținere reparații rețele apă și canal

1) INSTALATOR APĂ CANAL COD COR 712602

Cerinţe:
-calificare în meseria de instalator;
-experienţă minim 2 ani;
-rezistenţă la muncă fizică în condiţii de intemperii;
-calificare/experiență în sudură constituie un avantaj

La înscriere se completează o cerere tip la care se ataşează copie după diploma/certificat de calificare, adeverinţa medicală de la medicul de familie, CV, copie CI/ BI. Actele se depun la sediul societății, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, până la data de 15.09.2017, ora 12. Relaţii suplimentare la tel. 222916, interior 117.


 

 

 

Ultima modificare 08-09-2017  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Prietenii ApeiPolitica pentru Protectia Datelor