Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Posturi scoase la concurs

 

Cererile tip se completează la sediul societăţii, str. Eschil, nr.6, Sibiu

 

S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU angajează:

A) : Pentru Serviciul tehnic investiții

Inginer instalații pentru construcții COD COR 214203

Cerinţe:

- studii superioare tehnice în domeniul instalații în construcții, construcții
hidrotehnice;
- cunoștințe temeinice de utilizare PC;
- experiența în execuție/investiții/proiectare lucrări construcții constituie un avantaj;

Responsabilităţi:
- emitere avize apă canal și documente tehnice specifice


B) Pentru Stația de epurare ape uzate Sibiu (Mohu)

Pentru echipa de întreținere și reparații – 2 posturi în domeniul mecanic/instalații/electric/electrotehnic/electromecanic

Cerinţe:
- studii medii de specialitate în domeniul mecanic/instalații/electric/electrotehnic/electromecanic
- minim 1 an experiență profesională;
- apt lucru la înălțime;

Pentru înscriere la concurs se depun următoarele documente:
- cerere tip care se completează la înscriere;
- copie CI/BI;
- copie diploma/ certificat de calificare;
- curriculum vitae;
- adeverinţa medicală de la medicul de familie;

 

C) Pentru Biroul administrativ - Formația de deservire generală

Zidar cod cor 711205

Cerinţe:

- curs de calificare sau de specialitate;
- experiență în muncă de minim 3 ani;

Pentru înscriere la concurs se depun următoarele documente:
- cerere tip care se completează la înscriere;
- copie CI/BI;
- copie diploma/ certificat de calificare;
- curriculum vitae;
- adeverinţa medicală de la medicul de familie;

 

D) Pentru Stația de tratare Dumbrava, Sibiu
Operator hidraulic în alimentările cu apă – COD COR 313202

Cerințe:

- calificare instalator/mecanic/electromecanic/electrotehnic;
- minim 2 ani experiență profesională;
- dinamic, cu abilități de a lucra în echipă;
- apt pentru lucru în tură de noapte;
- apt pentru lucru la înălțime;

Instalator apă canal COD COR 712602

Cerinţe:

- calificare în meseria de instalator;
- experienţă minim 1 an;
- calificare/experiență în sudură constituie un avantaj

Cererile tip se completează la sediul societăţii, str. Eschil, nr.6, Sibiu şi se depun, împreună cu diploma de absolvire/actul de calificare în copie, CV şi adeverinţă medicală de la medicul de familie, până la data de 30.10.2017, ora 15.
Relaţii suplimentare la tel.222916, interior 117.

 

 

 

Ultima modificare 23-10-2017  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Prietenii ApeiPolitica pentru Protectia Datelor