Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Post de consilier juridic scos la concurs

 

Angajarea se face pe baza de interviu si concurs

 

 

Cerinte:
• studii superioare stiinte juridice ;
• vechime in activitatea juridica , respectiv consilier juridic , minim 5 ani;
• sa fie inscris in Colegiul Consilierilor Juridici Sibiu ca si consilier juridic definitiv;
• experienta in :
o redactarea cererilor , actiunilor in justitie, reprezentare in fata instantelor de judecata (Judecatorie, Tribunal, Curte de Apel) ;
o promovarea cererilor de declansare a procedurii de reorganizre judiciara si faliment;
o intocmirea dosarelor in vederea depunerii la executorul judecatoresc pentru demararea executarii silite a debitorilor;
o acordarea de consultanta juridica diferitelor departamente din cadrul societatii: achizitii, financiar – contabil, contractari, personal.
o avizarea din punct de vedere juridic a contractelor de achizitii;

• cunostiinte avansate de drept civil si fiscal, drept procesual civil, drept comercial si dreptul muncii, managment financiar si contabilitate;
• cunostiinte in managmentul conflictelor a regulilor de conduita in relatiile cu tertii;
• experienta in activitati privind achizitiile publice ;
• derularea proiectelor cu fonduri europene constitue un avantaj;

• capacitate de analiza si sinteza ;
• rezistenta la lucru in conditii de stres;
• constiinciozitate, fermitate, onestitate;
• abilitati foarte bune de comunicare si redactare;
• capacitate de lucru in echipa ;
• abilitati de a lua decizii in situatii limita .

Responsabilitati:
• asigurarea conformitatii juridice si legislative a actiunilor societatii;
• reprezentarea in instanta a societatii in litigiile civile, comerciale si de munca;
• asigurarea legalitatii deciziilor adoptate la nivelul organizatiei , precum si a actelor si comunicariilor oficiale emise la nivelul managementului de nivel superior;
• recuperarea debitelor restante si a creantelor.

Angajare se va face pe baza de interviu si concurs.Concursul consta in proba de evaluare cunostiine teoretice (lucrare scrisa), 7 este nota minima obtinuta pentru admiterea la interviu.
La înscriere se completează o cerere tip la care se ataşează copie după diploma studii, adeverinţa medicală de la medicul de familie, copie CI/ BI. La inscriere se va primi tematica si bibliografia necesara.
Actele se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul Resurse Umane, până la data de 29.11.2017, ora 12.
Relaţii suplimentare la tel. 0269/222916, interior 117.

 

 

 

Ultima modificare 10-11-2017  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Prietenii ApeiPolitica pentru Protectia Datelor