Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Convocator al AGA SC Apă Canal SA Sibiu

 

Joi, 8 februarie 2018, se convoacă AGA SC Apă Canal SA Sibiu, in sala de sedinta a CL Sibiu.

 

 CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU

  

 

În temeiul prevederilor art. 111 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al S.C. Apă Canal S.A., Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, str.
S. Brukenthal nr.2, jud. Sibiu, în ziua de 08 februarie 2018, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi :

1. Propunere spre aprobare numirea unui nou membru in Consiliul de Administratie ca urmare a procedurii de selecție, efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii, conform OUG nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publce, pentru numirea unui membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al S.C.Apă Canal S.A. Sibiu ;
2. Actualizarea / Corelarea indicatorilor de performanta
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 cu anexele aferente, Programul de activitate si Strategia S.C. Apa Canal S.A. Sibiu, pentru anul 2018
4. Executarea lucrarilor de desfiintare corpuri de cladire, str. Eschil nr.8, Sibiu, CF nr. 122726 / NR.TOP 122726 - C1
5. Aprobarea angajarii unor servicii de consultanta juridica


În situaţia în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu va putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apă Canal S.A Sibiu pentru ziua de 15 februarie 2018, la ora 12, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15.30.

 

 

 

Ultima modificare 05-01-2018  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Prietenii ApeiPolitica pentru Protectia Datelor