Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Apa Canal S.A Sibiu

 

Materialele informative pot fi consultate la sediul societatii.

 

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Eschil, nr. 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J32/1023/1998 în temeiul prevederilor art.13 din Actului Constitutiv al societăţii şi a prevederilor art.113 din Legea nr. 31/ 1990 republicată,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Apă Canal S.A. Sibiu pentru data de 8 februarie 2018 ora 12
Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor va avea loc în sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Sibiu str.S.Brukenthal nr.2, jud.Sibiu
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor va fi următoarea


1. Aprobarea modificării Art. 16. Administrarea Societății. Organizarea Consiliului de Administrație pct.16.5 al Actului Constitutiv al SC Apă Canal SA Sibiu astfel:
Consiliul de Administraţie este format din 5 membrii. Sunt numiţi în calitate de membri ai
Consiliului de Administraţie, pentru un mandat de 4 (patru) ani:
- Bucura Cristian, născut la data de 03.11.1979 în Mun.Sibiu, Jud.Sibiu domiciliat în Sibiu str.Dimitrie Cantemir nr.6 cetățean român - Preşedinte al Consiliului de Administraţie
- Amariei Liviu , născut la data de 19.01.1958 în Mun.Cîmpulung Moldovenesc jud:Suceava, domiciliat în Sibiu str.Măgura nr.17A, cetățean român - membru
- ........................................................................................................................ - membru
- Hoarja Viorel – Ovidiu, născut la data de 17.05.1980 în Oraș.Ocna Mureș Jud.Alba, domiciliat în Sibiu str.Izlazului nr.21,sc.A,et.2, ap.8,cetățean român - membru
- Mircea Ovidiu, născut la data de 01.05.1960 în Mun.Mediaș Jud.Sibiu, domiciliat în Sibiu Bdl Mihai Viteazu nr.1sc.A,et.5,ap.8,cetățean român - membru

În situația în care Adunarea Generală a Acțioinarilor nu va putea delibera și vota în mod valabil se convoacă a doua Adunare Generală Extraoridinară a Acționarilor SC Apă Canal SA Sibiu pentru ziua dee 15 februarie 2018 la ora 12 în același loc și cu aceeași ordine de zi .
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii, începând cu data prezentei convocări.
Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0269-218696 între orele 07-15,30


 

 

 

 

Ultima modificare 09-01-2018  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Prietenii ApeiPolitica pentru Protectia Datelor