Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Convocator al AGA S.C. Apă Canal S.A. Sibiu

 

vineri, 9 martie ac, se convoacă AGA S.C. Apă Canal S.A. Sibiu

 

În temeiul prevederilor art. 111 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al S.C. Apă Canal S.A., Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr.2, jud. Sibiu, în ziua de 09.03.2018, ora 11.00,
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :
1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli consolidat pe anul 2018 , al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu;
2. Diverse
În situaţia în care Adunărea Generala ale Acţionarilor nu va putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apă Canal S.A Sibiu pentru ziua de 12.03.2018, la ora 11 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15.30.
 

 

 

Ultima modificare 02-02-2018  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Admitere HidroNotificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.