Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Anunt de Mediu

 

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi realizat in Sibiu, str. Barcelona

 

APĂ CANAL SIBIU S.A. titular al proiectului ”Reabilitare rețea de canalizare pluvială str. Barcelona din Sibiu”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi realizat în municipiul Sibiu, str. Barcelona, intravilan.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, municipiul Sibiu, județul Sibiu, în zilele de luni - joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la adresa de internet a APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 18.09.2018, la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, municipiul Sibiu, județul Sibiu, precum și la următoarea adresă de e-mail: office@apmsb.anpm.ro.
 

 

 

Ultima modificare 13-09-2018  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Admitere HidroNotificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.