Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Convocator al AGA Apă Canal Sibiu S.A.

 

Se convoaca AGA Apă Canal Sibiu S.A. în ziua de 29 octombrie, ora 11,00

 

În temeiul prevederilor art. 111 , art.113 și art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ce vor avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr.2, jud. Sibiu, în ziua de 29.10.2018, ora 11.00 și respectiv ora 12,00.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :
1. Aprobarea ponderilor indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administratie al Apă Canal Sibiu S.A. pentru anul 2018.
2. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.pentru semestrul I 2018;
3. Diverse

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :
1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. ca urmare a înlocuirii reprezentantului Județului Brașov, prin Consiliul Județean, în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A. Persoana împuternicită în acst scop prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 146/30.05.2018 este d-na. Rădulea Andreea, în calitate de Director executiv la Direcția Achiziții Publice și de Contractare Brașov.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. ca urmare a înlocuirii reprezentantului orașului Avrig,prin Consiliul Local, în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A. Persoana împuternicită în acst scop prin Hotărârea Consiliului Local Avrig nr.96/29.08.2018 este d-na. Popa Simona Maria, in calitate de consilier local.
3. Aprobarea modificării denumirii Sucursalei Făgăraș a societății Apă Canal Sibiu S.A. din denumirea Apă Canal SA Sibiu Sucursala Exploatare Făgăraș în denumirea Apă Canal Sibiu S.A. Sucursala Exploatare Făgăraș, ca urmare a modificării denumirii societății- mamă.
4. Aprobarea împuternicirii directorului general dl.ing.Maier-Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.
5. Diverse
În situaţia în care Adunărea Generala ale Acţionarilor nu va putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară si Extradordinara a Acționarilor S.C. Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de 30.10.2018, aceleași ore , în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15.30.

 

 

 

Ultima modificare 20-09-2018  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Admitere HidroNotificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.