Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Convocare a adunărilor generale a acționarilor APĂ CANAL SIBIU S.A.

 

Se convoacă AGA Apă Canal Sibiu S.A. în ziua de 4 martie 2019, orele 11:00, respectiv orele 12:00

 


În temeiul prevederilor art. 111 , art.113 și art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ce vor avea loc în sala de şedinţe a societatii Apă Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, în ziua de 04.03.2019, ora 11.00 și respectiv ora 12,00.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :
1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apă Canal Sibiu S.A. aferent anului 2019 cu anexele aferente ; Programul de activitate și Strategia Apa Canal Sibiu S.A. pentru anul 2019
2. Diverse
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :
1. Modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., în sensul consemnării în structura capitalului social a aportului în numerar în sumă de 2.587,50 lei, valoarea totală a capitalului social în cuantum de 4.969.212,50 lei râmânând neschimbată.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. ca urmare a înlocuirii reprezentantului orașului Comunei Sadu, în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A. Persoana împuternicită în acst scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sadu nr.96/25.10.2018 este dl. Ivan Valentin Dumitru Ioan, în calitate de primar al Comunei Sadu.
3. Aprobarea împuternicirii directorului general dl.ing.Maier Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.
4. Diverse
În situaţia în care Adunarea Generala ale Acţionarilor nu va putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară si Extraordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de 07.03.2019, aceleași ore, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15.30.
PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian
 

 

 

Ultima modificare 30-01-2019  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Admitere HidroNotificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.