Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Convocator al AGA Apă Canal Sibiu SA

 

Se convoaca AGA Apă canal Sibiu, al sediul central al societatii.

 

                                          CONVOCARE   A ADUNĂRILOR GENERALE A ACȚIONARILOR  APĂ CANAL SIBIU S.A. 

                                         

În temeiul prevederilor art. 111 , art.113 și art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., Consiliul de Administrație al  Apă Canal Sibiu S.A.  convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ce vor avea loc în sala de şedinţe a societatii Apa Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, în ziua de 14.03.2019, ora 11.00 și respectiv ora 12,00.

 

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

 

1.            Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apă Canal Sibiu S.A. aferent anului 2019 cu anexele aferente ; Programul de activitate și Strategia Apa Canal Sibiu S.A. pentru anul 2019

2.            Diverse

 

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :   

 

1.            Modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., în sensul consemnării  în  structura capitalului social a aportului în numerar în sumă de 2.587,50 lei, valoarea totală a capitalului social în cuantum de  4.969.212,50 lei râmânând neschimbată.

2.            Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. ca urmare a înlocuirii reprezentantului orașului Comunei Sadu, în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A.  Persoana împuternicită în acst scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sadu           nr.

                96/25.10.2018 este dl. Ivan Valentin Dumitru Ioan, in calitate de primar al Comunei Sadu

3.            Aprobarea împuternicirii directorului general dl.ing.Maier Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.

4.            Diverse

În situaţia în care Adunărea Generala ale Acţionarilor nu va putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară si Extradordinara  a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A  pentru ziua de 20.03.2019,  aceleași ore , în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15.30.

                                                                                         PREȘEDINTE

                                                                          CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

                                                                                       ec. Bucura Cristian                               

 

 

Ultima modificare 14-02-2019  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Admitere HidroNotificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.