Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Convocator al AGA Apă Canal Sibiu SA

 

Se convoacă Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Apă Canal Sibiu SA, pentru data de 04.04.2019, ora 11,00, la sediul central al societății din Sibiu, str. Eschil nr. 6.

 

  CONVOCARE A ADUNĂRILOR GENERALE A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

În temeiul prevederilor art. 111 , art.113 și art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ce vor avea loc în sala de şedinţe a societatii Apa Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, în ziua de 04.04.2019, ora 11.00 și respectiv ora 12,00.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apă Canal Sibiu S.A. aferent anului 2019 cu anexele aferente ; Programul de activitate și Strategia Apa Canal Sibiu S.A. pentru anul 2019;
2. Diverse.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. ca urmare a înlocuirii reprezentantului orașului Miercurea Sibiului în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A. Persoana împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al orasului Miercurea Sibiului nr.95/29.11.2018 este dl.Furdui Ioan, in caliatate de administrator public al orasului Miercurea Sibiului.
2. Modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., în sensul consemnării în structura capitalului social a aportului în numerar în sumă de 2.587,50 lei, valoarea totală a capitalului social în cuantum de 4.969.212,50 lei râmânând neschimbată.
3. Aprobarea împuternicirii directorului general dl.ing.Maier Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.
3. Diverse

În situaţia în care Adunărea Generala ale Acţionarilor nu va putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară si Extradordinara a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de 10.04.2019, aceleași ore , în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15.30.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian

 

 

Ultima modificare 01-03-2019  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Prietenii ApeiNotificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.