Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Convocator al AGA Apă Canal Sibiu S.A.

 

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu SA, pentru data de 28.05.2019, orele 11:00, la sediul central al societății din Sibiu, str. Eschil nr. 6

 

 
CONVOCARE A
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
APĂ CANAL SIBIU S.A.


În temeiul prevederilor art. 111, art.113 și art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc în sala de şedinţe a societății Apă Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, în ziua de 28.05.2019, orele 11:00.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2018;
2. Raportul annual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2018;
3. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit privind exercițiul financiar 2018;
4. Aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2018, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat; a declarației nefinanciare aferente anului 2018;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;
6. Diverse.

În situaţia în care Adunarea Generală a Acţionarilor nu va putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. pentru ziua de 29.05.2019, aceleași ore, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15:30.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian

 

 

 

Ultima modificare 24-04-2019  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Admitere HidroNotificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.