Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Apă Canal Sibiu S.A. își invită abonații la reînnoirea contractelor

 

Lista documentelor necesare

 

Apă Canal Sibiu S.A. roagă abonații săi să dea curs invitațiilor primite de a se prezenta la sediul companiei pentru reînnoirea contractelor de furnizare. Acțiunea este necesară ca urmare a unor modificări ale legislației specifice pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare și pentru actualizarea/completarea bazei de date.
Abonații sunt rugați să completeze cererea transmisă prin poștă și să o aducă însoțită de documentele precizate în aceasta. Actul din care să rezulte posesia legală a imobilului trebuie să precizeze strada și numărul administrativ.
Reamintim documentele necesare persoanelor fizice:
- cererea tip (primită prin poștă)
- copie după buletinul/cartea de identitate a persoanei care solicită încheierea contractului;
- actul din care rezultă posesia legală a imobilului care face obiectul contractului (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras CF, succesiune, certificat de moștenitor, etc.);
- actul de dezmembrare a imobilului și adeverința prin care s-a obținut numărul administrativ separat (dacă este cazul);
- desemnare ca reprezentant al locatarilor (pentru imobile de tip condominiu) - dacă este cazul.
Persoanele juridice vor prezenta atașat cererii următoarele documente:
- un plan de situație – încadrarea în zonă a imobilului care să conțină rețeaua de apă și canalizare pentru a fi avizat de serviciul tehnic al Apă Canal Sibiu SA;
- actul din care rezultă posesia legală a imobilului (contract de vânzare-cumpărare/comodat/închiriere, extras CF-care să conțină strada si numărul de casă, etc.);
- certificat de înregistrare fiscală;
- certificatul de înscriere mențiuni, eliberat de Registrul Comerțului și încheierea prin care se admite cererea (pentru modificări ulterioare privind datele de identificare ale firmei) - dacă este cazul.
Asociațiile de proprietari vor prezenta atașat cererii următoarele documente:
- copie după buletinul/cartea de identitate a președintelui și a administratorului;
- dovada dobândirii personalității juridice a asociației; împuternicirea reprezentantului legal;
- număr cont bancar, certificat de înregistrare fiscală;
- pentru asociațiile de proprietari nou constituite care s-au desprins din alte asociații de proprietari, se va depune o adeverință din partea vechii asociații, din care să rezulte că au fost achitate la zi toate debitele membrilor noii asociații;
- un plan de situație – încadrarea în zonă a imobilului care să conțină rețeaua de apă și canalizare.
 

 

 

Ultima modificare 11-06-2019  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Admitere HidroNotificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.