Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Convocator al AGA Apă Canal Sibiu SA

 

In data de 16 iulie 2019, se convoaca AGA Apă Canal Sibiu SA.

 

 

În temeiul prevederilor art. 111 , art.113 și art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., Consiliul de Administrație al. Apă Canal Sibiu S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc în sala de şedinţe a societatii Apa Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, în ziua de 16.07.2019, ora 11.00
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :
1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli consolidat pe anul 2019 , al Apă Canal Sibiu S.A.;
2. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.pentru semestrul I 2019;
3. Diverse
În situaţia în care Adunărea Generala ale Acţionarilor nu va putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de 17.07.2019, aceleași ore , în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15.30.

 

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian

 

 

Ultima modificare 14-06-2019  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Admitere HidroNotificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.