Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Convocator al AGA Apă Canal Sibiu S.A.

 

În data de 16 iulie se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 111 , art.113 și art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., Consiliul de Administrație al. Apă Canal Sibiu S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ce va avea loc în sala de şedinţe a societății Apă Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, în ziua de 16.07.2019, ora 11.30

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :
1. Modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., având în vedere următoarele:
 Ca urmare a înlocuirii reprezentantului Consiliului Județean Sibiu în AGA Apă Canal Sibiu S.A. împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 98/30.05.2019 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 117/2008 privind aprobarea desemnării Apă-Canal Sibiu S.A. ca operator rgional și aportul în numerar al Județului Sibiu .
Actul constituitiv se modifică la Capitolul privind Acționarii, astfel :
“Acționarii :
Judeţul Sibiu, prin Consiliul Judeţean Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru, nr.14, judeţul Sibiu, CUI 4406223 reprezentat de doamna Stoica Daniela Maria, în calitate de Șef Serviciul Patrimoniu și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sibiu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 98 din 30 mai 2019.”
 Pentru completarea Art 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII - secțiunea Activități secundare - prin adăgarea unui nou cod CAEN de activitate - 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.
2. Diverse
În situaţia în care Adunarea Generală a Acţionarilor nu va putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de 17.07.2019, aceleași ore , în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15.30.

 

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian

 

 

Ultima modificare 14-06-2019  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Admitere HidroNotificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.