Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Convocator al AGA Apă Canal Sibiu S.A.

 

În data de 26 septembrie se convoacă Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A.

 

 În temeiul prevederilor art. 111, art.113 și art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., Consiliul de Administrație al. Apă Canal Sibiu S.A. convoacă:
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ce va avea loc în sala de şedinţe a societății Apă Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, în ziua de 26.09.2019, ora 11.00.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:
1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. cu privire la distribuirea rezultatelor financiare ale societății.
2. Diverse
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc în sala de şedinţe a societatii Apă Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, în ziua de 26.09.2019, ora 11.30.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:
1. Aprobarea delegării atribuțiilor de semnare a contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din competența Directorului General în competența altei persoane angajate, expres împuternicite în acest sens.
2. Aprobarea modelului de contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în urma revizuirii.
3. Informarea cu privire la stadiul de îndeplinire a cerințelor în vederea implementării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Sibiu – Brașov, în perioada 2014 – 2020.
4. Diverse
În situaţia în care Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu vor putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de 30.09.2019, aceleași ore , în acelaşi loc şi cu aceleași ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15.30.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian

 

 

 

Ultima modificare 23-08-2019  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Admitere HidroNotificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.