Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Informare publică privind Proiectul de reabilitare a rețelei de apă de pe str. Doamna Stanca, Făgăraș

 

Publicul poate depune observatii pe pagina APM Brașov.

 

 
INFORMARE

Această informare este efectuatã de: APA CANAL SIBIU S.A. SUCURSALA EXPLOATARE FĂGĂRAŞ, str.Şos.Ileni, nr.1, loc.Făgăraş, jud.Braşov, telefon 0268211218 / 0268213009, care anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „Continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectul ”Reabilitare a reţelelor de distribuţie şi transport apă potabilă pe strada Doamna Stanca, în municipiul Făgăraş, judeţ Braşov, amplasat pe str.Doamna Stanca, mun.Făgăraş, jud.Braşov”.
Proiectul Deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braşov, str.Politehnicii, nr.3, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14, precum şi la urmatoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

 

 

Ultima modificare 24-12-2019  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Admitere HidroNotificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.