Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune. Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
 

 

Angajari

APĂ CANAL SIBIU S.A.

Angajează:

Pentru Biroul Investiții:

Inginer - 2 posturi
Cerinţe:
- studii superioare tehnice;
- experiență în derulare investiții pentru lucrări apă-canal/construcții, cel puțin 3 ani;
- experiența în domeniul lucrări apă-canal constituie avantaj,
- cunoștințe temeinice de operare PC;
- cunoștințe privind tehnologiile de execuție a lucrărilor de construcții hidrotehnice;
- permis conducere categ. B;
- experiența ca diriginte de șantier constituie un avanataj;
- abilități muncă în echipă.

Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul Resurse Umane, împreună cu copia diplomei şi adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 15.11.2019, ora 13.00.
Relaţii suplimentare la tel. 0269/ 222916.
 

Pentru Sector Avrig:


Casier - 1 post
Cerinţe:
- studii medii,
- atentie distributivă,
- abilități de comunicare
- cunoștințe operare PC.


Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul Resurse Umane, împreună cu copia diplomei şi adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 15.11.2019, ora 13.00.
Relaţii suplimentare la tel. 0269/ 222916.
 

Pentru Sucursala Făgăraș - Sector colectare, epurare ape uzate

Electromecanic - 1 post - cod COR 742214
Cerințe :
- calificare în domeniul instalații/mecanic/electromecanic/electric;
- apt pentru lucru la înălțime
- alte calificări constituie un avantaj (sudor, strungar).

Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun atât la sucursala Făgăraș, str. Sos. Ileni, nr 1, cât și la sediul societăţii din Sibiu, str. Eschil nr. 6, Serviciul Resurse Umane, împreună cu CV, copie diplomă studii şi adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 11.11.2019, ora 15.
Relaţii suplimentare la tel. 0269/ 222916 (int.117).
 

 

Trimiteți-ne un CV pentru a intra în baza de date a societății !
Vă vom contacta la apariția posturilor disponibile care corespund pregătirii dvs.! E-mail nstoica@apacansb.ro  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Admitere HidroNotificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Fonduri Uniunea Europeana