Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune. Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
 

 

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor S.C. Apă Canal S.A. Sibiu

A. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

Administratorii SC Apă Canal SA Sibiu își desfășoară activitatea în baza Contractelor de Administrare, cu o durată de 4 ani de la data numirii, respectiv 25.07.2016.
Prin Hotărârea AGA nr. 6/15.06.2016, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 s-a stabilit ca remuneraţia membrilor consiliului de administraţie să fie formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară și o componentă variabilă.
Contractele de Administrare cuprind o Anexă cu un număr de 4 indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare.

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează 2 comitete:

- Comitetul de nominalizare și remunerare
- Comitetul de audit

B. Politica si criteriile de remunerare a directorilor

Directorul general al SC Apă Canal SA Sibiu, a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 53/25.07.2017 și își desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 07.08.2017.

Remunerația directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă în limita a   3 indemnizații fixe lunare. Directorul  General, are dreptul să primească, dupa aprobarea situațiilor   financiare anuale, un bonus anual de   3 indemnizații fixe lunare, calculate ca medii  conform art.10, acordate proporțional cu  gradul  de  îndeplinire a indicatorilor  de  performanță, stabilite prin  prezentul  contract de mandat  și  în  limita  maxima  stabilită de Consiliul   de  Administrație/Adunarea  Generală  a  Acționarilor Societății.  Bonusul anual  nu  se acordă  în  situația  în  care  la sfârșitul  exercițiul  financiar  anual  societatea înregistrează  pierdere. 

Consiliul de Administrație  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Admitere HidroNotificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Fonduri Uniunea Europeana