Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune. Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
 

 

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor S.C. Apă Canal S.A. Sibiu

A. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

Administratorii SC Apă Canal SA Sibiu își desfășoară activitatea în baza Contractelor de Administrare, cu o durată de 4 ani de la data numirii, respectiv 25.07.2012.
Prin Hotărârea AGA nr. 3/19.07.2012, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 s-a stabilit ca remuneraţia membrilor consiliului de administraţie să fie formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară, fără alte componente variabile.
Contractele de Administrare cuprind o Anexă cu un număr de 7 indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare.

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează 2 comitete:

- Comitetul de nominalizare și remunerare
- Comitetul de audit

B. Politica si criteriile de remunerare a directorilor

Directorul general al SC Apă Canal SA Sibiu, a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 36/20.07.2012 și își desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 25.07.2012.
Prin hotărârea AGA nr. 3/19.07.2012 au fost fixate limitele generale ale remunerației directorului general.
Remunerația directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii.
Contractul de Mandat al directorului general cuprinde Anexa nr.1 cu un număr de 7 indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare.
Indemnizația fixă lunară cuvenită directorului se acordă integral, în fiecare lună, numai dacă obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin Anexa nr. 1 la Contractul de Mandat sunt îndeplinite cumulat, de la începutul anului.
Dacă obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin Anexa nr. 1 la Contractul de Mandat nu sunt îndeplinite, drepturile salariale se diminuează proporțional cu gradul de neîdeplinire a obiectivelor și criteriilor, dar nu mai mult de 30 % din remunerația brută lunară.

Consiliul de Administrație  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Prietenii Apei