APĂ CANAL SIBIU S.A.,

         angajează pentru:

                     Biroul Control intern Managerial / Control Financiar de Gestiune / Audit Intern

 

                      Specialist control intern managerial – 1 post

 

Condiţii minime:

  • studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
  • experienţă minimă de 1 an în implementarea standardelor ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015,  ISO 45001:2018;
  • cunostinte operare PC (pachet Office);
  • Constituie avantaj: cursuri și certificări  în domeniul managementului riscurilor,  auditului intern al sistemului calității.

Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun la sediul societăţii din Sibiu, str. Eschil nr.6, Serviciul Resurse Umane, împreună cu: CV-ul,  copia diplomei de studii și a altor calificări profesionale, adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 18.12.2020, ora 12:00.

Relaţii suplimentare la tel. 0269/222916, int.117.


Angajăm Specialist Control Intern Managerial