Referitor la informațiile care circulă online, dar și în presa locală despre calitatea apei brute din sursa Râul Sadu, la care este atașată și o adresă oficială, pe care APĂ CANAL SIBIU a înaintat-o către instituțiile locale abilitate, facem următoarele precizări:
 
Calitatea apei potabile furnizată de APĂ CANAL SIBIU în întreaga arie de operare este una foarte bună și se încadrează în toți parametrii prevăzuți în legea potabilității.
 
Scrisoarea în cauză reprezintă o inițiativă de mobilizare a instituțiilor statului, împreună cu APĂ CANAL SIBIU, de întrajutorare a comunității din Râul Sadului, în scopul realizării unui sistem de colectare-tratare a apelor uzate menajere, provenite din aria respectivei localități.
 
Adresa respectivă nu reprezintă în niciu un caz o alarmare asupra unei eventuale contaminări a calității apei potabile, ci este mai degrabă o îngrijoare manifestată față de calitatea viitoare a acestei surse de apă și un imbold la demarea unor măsuri administrative necesare, în vederea soluționării pe viitor a acestei potențiale probleme.
 
COMUNICAT DE PRESĂ