Avize tehnice

APĂ CANAL SIBIU S.A. angajeaza pentru:
• Biroul Investiții – 
Inginer în domeniul : instalații în construcții / hidrotehnica / mecanic -1 post

Cerinţe:

– studii superioare tehnice (domeniul: instalații în constructii /hidrotehnice/mecanic);
– experiență în domeniul promovare/ derulare lucrari de investiții min.3 ani;
– cunoștințe operare program de devize (constituie un avantaj)
– cunoștințe temeinice de operare PC;
– cunostinte privind tehnologiile de executie a lucrarilor de constructii hidrotehnice;
– permis conducere categ. B;
– abilitati munca în echipa .

Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun la sediul societăţii din Sibiu, str. Eschil nr.6, Serviciul Resurse Umane, împreună cu copia diplomei de studii şi adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 25.05.2020, ora 15.00.
Relaţii suplimentare la tel. 0269/ 222916.

Post de inginer scos la concurs