Documentațiile pentru avize tehnice recomandăm să se depună Online, în format electronic, numai la adresa de e-mail:

avizetehnic@apacansb.ro

Atenție!!! Avizele transmise pe alte adrese de e-mail nu vor fi luate în considerare.

 

sau la Registratură, în original, după următorul program:

luni – joi 07:30 – 12:00; 12,30 – 15 și vineri 07,30 – 12,30.

 

Avizele se vor elibera de la Registratură după achitarea lor.

 

Documente necesare pentru emiterea de avize / consultatii tehnice

Aviz Amplasament:

 • Cerere
 • Certificat de Urbanism
 • Extras CF
 • Copie CI / CUI
 • Proiect care va contine:
 1. – Memoriu
 2. – Plan de situatie: situatia existenta si cea propusa scara 1:500
 3. – Plan de incadrare in zona scara 1:2000

Aviz PUZ:

 • Cerere
 • Certificat de Urbanism
 • Extras CF
 • Copie CI / CUI
 • Proiect care va contine:
 1. – Memoriu
 2. – Plan de situatie: situatia existenta si cea propusa scara 1:1000
 3. – Plan de incadrare in zona scara 1:2000
 4. – Breviar de calcul si studiu de solutie pentru alimentarea cu apa canalizarea menajera si pluviala a constructiilor propuse in perimetrul PUZ-ului

Aviz Tehnic pentru realizare de branșamente și racorduri noi:

 • Cerere
 • Extras CF/ Autorizatie de construire imobil
 • Copie CI / CUI
 • Proiect care va contine:
 1. – Memoriu
 2. – Plan de situatie: situatia existenta si cea propusa scara 1:500
 3. – Plan de incadrare in zona scara 1:2000
 4. – Profile transversal, longitudinale si detalii

Aviz Tehnic pentru dezafectare de branșamente și racorduri existente

 • Cerere
 • Extras CF/ Autorizatie de construire imobil
 • Copie CI / CUI
 • Proiect care va contine:
 1. – Memoriu
 2. – Plan de situatie: situatia existenta si cea propusa scara 1:500
 3. – Plan de incadrare in zona scara 1:2000
 4. – Profile transversal, longitudinale si detalii

Aviz Amplasament Retele

 • Cerere
 • Certificat de Urbanism
 • Extras CF
 • Copie CI / CUI
 • Proiect care va contine:
 1. – Memoriu
 2. – Plan de situatie: situatia existenta si cea propusa scara 1:500
 3. – Plan de incadrare in zona scara 1:2000
 4. – Avizul tehnic de racordare

Consultatie Tehnica (debit, presiune, etc)

 • Cerere cu specificarea exacta a locatiei pentru care se solicita consultatia
 • Extras CF
 • Copie CI / CUI
 • Plan de situatie scara 1:1000
 • Plan de incadrare in zona scara 1:2000