Ținând cont de situația existenta, documentațiile necesare pentru emiterea de avize tehnice de specialitate, de amplasament sau a consultațiilor tehnice vor fi transmise doar prin e-mail:  avizetehnic@apacansb.ro.

Formularul de cerere poate fi descărcat pe următorul link: https://www.apacansb.ro/wp-content/uploads/2019/09/solicitare-aviz-tehnic.pdf

Avizele vor fi eliberate în format electronic, după achitarea taxelor prin transfer bancar.
Formatul original al avizelor vor putea fi ridicate de la Registratura societății după reluarea activității acesteia.

Relații pot fi obținute telefonic  la 0269.222.916, int. 132, 133.

 

Documente necesare pentru emiterea de avize / consultatii tehnice

Aviz Amplasament:

 • Cerere
 • Certificat de Urbanism
 • Extras CF
 • Copie CI / CUI
 • Proiect care va contine:
 1. – Memoriu
 2. – Plan de situatie: situatia existenta si cea propusa scara 1:500
 3. – Plan de incadrare in zona scara 1:2000

Aviz PUZ:

 • Cerere
 • Certificat de Urbanism
 • Extras CF
 • Copie CI / CUI
 • Proiect care va contine:
 1. – Memoriu
 2. – Plan de situatie: situatia existenta si cea propusa scara 1:1000
 3. – Plan de incadrare in zona scara 1:2000
 4. – Breviar de calcul si studiu de solutie pentru alimentarea cu apa canalizarea menajera si pluviala a constructiilor propuse in perimetrul PUZ-ului

Aviz Tehnic pentru realizare de branșamente și racorduri noi:

 • Cerere
 • Extras CF/ Autorizatie de construire imobil
 • Copie CI / CUI
 • Proiect care va contine:
 1. – Memoriu
 2. – Plan de situatie: situatia existenta si cea propusa scara 1:500
 3. – Plan de incadrare in zona scara 1:2000
 4. – Profile transversal, longitudinale si detalii

Aviz Tehnic pentru dezafectare de branșamente și racorduri existente

 • Cerere
 • Extras CF/ Autorizatie de construire imobil
 • Copie CI / CUI
 • Proiect care va contine:
 1. – Memoriu
 2. – Plan de situatie: situatia existenta si cea propusa scara 1:500
 3. – Plan de incadrare in zona scara 1:2000
 4. – Profile transversal, longitudinale si detalii

Aviz Amplasament Retele

 • Cerere
 • Certificat de Urbanism
 • Extras CF
 • Copie CI / CUI
 • Proiect care va contine:
 1. – Memoriu
 2. – Plan de situatie: situatia existenta si cea propusa scara 1:500
 3. – Plan de incadrare in zona scara 1:2000
 4. – Avizul tehnic de racordare

Consultatie Tehnica (debit, presiune, etc)

 • Cerere cu specificarea exacta a locatiei pentru care se solicita consultatia
 • Extras CF
 • Copie CI / CUI
 • Plan de situatie scara 1:1000
 • Plan de incadrare in zona scara 1:2000