Proiect ISPA: „Modernizarea sistemului de alimentare cu apa si al apei uzate in municipiul Sibiu, judetul Sibiu, Romania” cu numarul 2002 RO 16 P PE 022.

Populatia beneficiara: 205.000 locuitori

Valoarea proiectului este de 37.588.000 Euro, din care:

Uniunea Europeana: Grant 25.560.000 Euro, (68 % – fonduri nerambursabile);
Cofinantare: 12.028.000 Euro, (32 %) – imprumut de 10 milioane Euro din partea BERD, garantat de catre Municipalitate si 2.028.000 Euro, contributia S.C. Apa Canal SA Sibiu.

Componentele principale ale proiectului:

A. Tratarea si distributia apei potabile
Componenta A.1. REABILITAREA STATIEI DE TRATARE A APEI POTABILE

Componenta A.2. CONTORIZAREA SI MONITORIZAREA RETELEI DE DISTRIBUTIE A APEI

B. Colectarea si epurarea apelor uzate

Componenta B.1. EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELEI DE CANALIZARE

Componenta B.2 REABILITAREA STATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE

C. Asistenta tehnica, supravegherea lucrarilor in timpul implementarii, publicitate

Efectele pozitive ale acestui proiect:

Componenta de apa potabila: conformarea cu Directivele 98/83/EC si 60/2000/CE.

Componenta de apa uzata: conformitatea cu standardele de epurare ale Directivei 91/271/CEE, atenuarea riscurilor de imbolnavire in municipiul Sibiu prin extinderea retelei de canalizare, precum si depozitarea in siguranta a namolului, in conformitate cu Directiva 86/278/CEE.

„Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.”
„Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeanå in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.”
www.infoeuropa.ro

Detalii legate de Proiectul Ispa pot fi obtinute descarcand brosura informativă.