Informare Mediu

Informare Mediu

      Această informare este efectuată de: APA CANAL SIBIU S.A. SUCURSALA EXPLOATARE FĂGĂRAŞ, str. Şos. Ileni, nr.1, loc. Făgăraş, jud. Braşov, telefon 0268211218 / 0268213009, legal reprezentată prin doamna inginer şef sucursală – ing. Cristina Rădoiu-Breneşu, titular al