Regulament al serviciului de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu” nr. 7/15.02.2010, disponibil aici.

Regulamentul de organizare și funcționare al Apă Canal Sibiu SA, disponibil aici.