“Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Sibiu – Braşov, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+ 106707. Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 10.045.464,80 lei, din care:

• 7.139.101,55 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune; • 1.175.852,02 lei – din Bugetul Naţional; • 83.989,43 lei – contribuţia Beneficiarului din bugetele locale ale autorităților publice membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sibiu.

Perioada de implementare a Proiectului este de 70 luni, respectiv între data de 14.04.2016 şi data de 15.01.2022. Principalul obiectiv este elaborarea documentaţiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene în vederea finanţării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020. În acest scop, Apă Canal Sibiu SA a încheiat cu Romair Consulting S.R.L. Contractul de Servicii „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov, în perioada 2014 – 2020”. Contractul are o durată de 69 de luni şi este în valoare de 8.996.275,00 lei, la care se adaugă TVA.