PERSOANE FIZICE

– cererea privind încheierea contractului, cerere ce poate fi descarcată accesând următorul link: cerere contract -fișier format DOC

– copie după buletinul/cartea de identitate a persoanei care solicită încheierea contractului;

– copie după actul din care rezultă posesia legală a imobilului care face obiectul contractului (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras CF -care să conțină strada si numărul de casă, succesiune, certificat de moștenitor, etc.);

– o poza a contorului în care să fie vizibilă seria și indexul acestuia;

– procesul verbal încheiat intre vânzător si cumpărător cu privire la index/consum, formularul tip putând fi descărcat accesând următorul link : PV index.

Dacă este cazul:

– copie după actul de dezmembrare a imobilului și adeverința prin care s-a obținut numărul administrativ separat;

– desemnare ca reprezentant al locatarilor (pentru imobile de tip condominiu) formular ce poate fi descarcată accesând următorul link: formular reprezentant locatari -fișier format DOC

În cazul în care actualul titular de contract/factură este decedat, iar succesiunea nu este efectuată, utilizatorul ce solicită încheierea contractului, va prezenta în copie, pe lângă documentele menționate mai sus, următoarele:

– copie după certificatul de deces al titularului de contract,

– copie după un act de proprietate al defunctului,

– copie după înștiințarea de la primărie cu privire la succesiunea ce urmează a fi efectuată.

În cazul în care dețineți mai multe locuri de consum  la care primiți factură de apă-canal emisă de către societatea noastră, vă rugăm ca pentru fiecare dintre acestea să adăugați setului de documente câte o cerere completată și acte din care rezultă posesia legală a imobilului/imobilelor respective. În această situație se va încheia un singur contract pentru toate locurile de consum pe care la dețineți.

PERSOANE JURIDICE

– cererea privind încheierea contractului (cate o cerere completata pentru fiecare loc de consum pentru care primiti factura), cererea poate fi descarcată accesând următorul link cerere contract -fișier format DOC

– un plan de situație – încadrarea în zonă a imobilului care să conțină rețeaua de apă și canalizare pentru a fi avizat de serviciul tehnic, al SC Apă Canal Sibiu SA;

– actul din care rezultă posesia legală a imobilului (contract de vânzare-cumpărare / comodat / închiriere, extras CF-care să conțină strada si numărul de casă, etc.);

– procesul verbal încheiat intre vânzător si cumpărător cu privire la index/consum, formularul tip putând fi descărcat accesând următorul link: PV index .

– certificat de înregistrare fiscală;

– certificatul de înscriere mențiuni, eliberat de Ord.Reg.Com și încheierea prin care se admite cererea (pentru modificări ulterioare privind datele de identificare ale firmei).

În cazul în care dețineți mai multe locuri de consum  la care primiți factură de apă-canal emisă de către societatea noastră, vă rugăm ca pentru fiecare dintre acestea să adăugați setului de documente câte o cerere completată și acte din care rezultă posesia legală a imobilului/imobilelor respective. În această situație se va încheia un singur contract pentru toate locurile de consum pe care la dețineți.

ASOCIATII PROPRIETARI

– cererea privind încheierea contractului (cate o cerere completata pentru fiecare loc de consum pentru care primiti factura), cererea poate fi descarcată accesând următorul link cerere contract -fișier format DOC

– copie după buletinul/cartea de identitate a președintelui și a administratorului;

– dovada dobândirii personalității juridice a asociației; împuternicirea reprezentantului legal;

– număr cont bancar (daca exista),

– certificat de înregistrare fiscală;

– pentru asociațiile de proprietari nou constituite care s-au desprins din alte asociații de proprietari, se va depune o adeverință din partea vechii asociații, din care să rezulte că au fost achitate la zi toate debitele membrilor noii asociații;

– un plan de situație – încadrarea în zonă a imobilului care să conțină rețeaua de apă și canalizare.