Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. 
POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care:


• 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune
• 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională
• 2,46 mld. Euro Cofinantare


În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare. Apă Canal S.A. Sibiu a accesat fonduri alocate în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul specific 3.2 – Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.
Până în prezent au fost semnate două contracte de finanţare:


“Fazarea Proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov”, cod SMIS 2014+ 106454. 
Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 19.779.075,20 lei, din care:
• 11.777.231,07 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune; 
• 1.801.223,58 lei – din Bugetul Naţional;
• 277.111,32 lei – contribuţia Beneficiarului din bugetele locale ale autorităților publice pe raza cărora se desfășoară lucrările (orașul Ocna Sibiului și municipiul Făgăraș). 
Durata iniţială a contractului a fost de 51 de luni (din 01.01.2014 în 31.03.2018), extinsă ulterior prin Act Adiţional la 78 de luni, respectiv între data de 01.01.2014 şi data de 30.06.2020. Obiectivul principal al contractului este finanţarea din fonduri comunitare, din fonduri guvernamentale şi contribuţie locală a lucrărilor rămase de executat sau a cheltuielilor care nu au fost rambursate până la data de 31.07.2016, prin Contractul de finanţare „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov”, cofinaţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. 

 

Autorizații de construire:

CL 4                       CL 5                         CL 11


“Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Sibiu – Braşov, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+ 106707.
Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 10.045.464,80 lei, din care:


• 7.139.101,55 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune; 
• 1.175.852,02 lei – din Bugetul Naţional;
• 83.989,43 lei – contribuţia Beneficiarului din bugetele locale ale autorităților publice membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sibiu.


Perioada de implementare a Proiectului este de 70 luni, respectiv între data de 14.04.2016 şi data de 15.01.2022. Principalul obiectiv este elaborarea documentaţiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene în vederea finanţării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020. În acest scop, Apă Canal Sibiu SA a încheiat cu Romair Consulting S.R.L. Contractul de Servicii „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov, în perioada 2014 – 2020”. Contractul are o durată de 69 de luni şi este în valoare de 8.996.275,00 lei, la care se adaugă TVA.

 

Comunicat Finalizarea contractului ”Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov