Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. 
POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care:


• 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune
• 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională
• 2,46 mld. Euro Cofinantare


În data de 06.01.2021 a fost semnat Contractul de Finanțare cu numărul 445/06.01.2021 pentru ”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov în perioada 2014 -2020”, între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și APĂ CANAL SIBIU S.A., în calitate de Beneficiar.

Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile, de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. cod SMIS 2014+146332, intitulat: „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov în perioada 2014 -2020”.

Perioada de implementare a Proiectului este de 37 de luni, respectiv între data de 20 Decembrie 2020 și data de 31 Decembrie 2023.
Contractul de Finanțare are o valoare totală de 1.099.064.346,02  lei (aproximativ 225.527.742 Euro la cursul RON – Euro de 4,8733 lei pentru 1 Euro).

Autoritate de Management POIM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de  852.946.213,23 lei , echivalentă cu 92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul acestui Proiect major de investiții este creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei din aria de operare a Apă Canal Sibiu din Județele Sibiu și Brașov.

În cadrul acestui Contract de Finanțare se vor realiza lucrări de infrastuctură de alimentare cu apă potabilă, colectare și epurare a apelor uzate în următoarele 26 de Unități Administrativ Teritoriale, 19 fiind din județul Sibiu și 7 din județul Brașov, după cum urmează: Consiliul Județean Sibiu, Consiliul Județean Brașov, municipiile Sibiu și Făgăraș; orașele Cisnădie, Avrig, Săliște, Miercurea Sibiului și Ocna Sibiului; comunele Cristian, Tilișca, Rășinari, Poplaca, Sadu, Șura Mare, Șura Mică, Slimnic, Roșia, Șelimbăr, Racovița, Vurpăr, Beclean , Voila, Lisa, Recea și Mândra.

La nivelul anului 2023, peste 270.000 de locuitori din aria de operare a Apă Canal Sibiu din județele Sibiu și Brașov vor beneficia de servicii mai bune de alimentare cu apă potabilă și colectare/tratare a apelor uzate.

Prin acest contract sunt prevăzute realizarea următoarelor investiții:


Pentru infrastructura de apă potabilă:

– reabilitare captare  de suprafata -1 buc;

– aductiuni apă potabilă (noi) – 156 km;

– aductiuni apă potabilă (reabilitate) – 55 km;

– statii de clorinare (noi) – 13 buc;

– statii de tratare apa (reabilitare) – 2 buc;

– statii de pompare apă potabilă (noi) – 16 buc;

– statii de pompare apă potabilă  (reabilitare) – 2 buc;

– rezervoare de inmagazinare (noi) – 11 buc;

– cu rezervoare de inmagazinare (reabilitate) – 10 buc;

– retea de distributie apa potabila (noua) – 164 km;

– retea de distributie apa potabila (reabilitata) – 100 km.


Pentru infrastructura de apă uzată:

– retea canalizare (noua) – 40 km

– retea canalizare (reabilitata) – 22 km

– conducte de refulare (noi) – 8 km

– conducte de refulare reabilitate – 0,3 km

– colectoare noi  – 10 km

– statii de pompare apa uzata menajera (noi) – 26 buc.

– statii de pompare apa uzata menajera (reabilitare) – 3 buc.

– statii de epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 p.e – reabilitate – buc. 2 (Saliste și Cristian);

– statii de epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 p.e – noi – 1 buc. (Miercurea Sibiului );

– statii de epurare ape uzate care deservesc aglomerari peste 10.000 p.e – reabilitate 2 buc. (Făgăraș și Sibiu);

– instalatie de uscare namol deshidratat (în amplasamentul SEAU Mohu existentă) 1 buc;

– sistem integrat SCADA nou – 1 buc.;

– laborator Analize apă și apă uzată – 1 buc.;

-utilaje și echipamente de întreținere a rețelelor de apă și apă uzată și pentru detectarea pierderilor de apă.

 

Contracte POIM

Valoarea estimata (lei)

CP

Utilaje tehnologice si de transport

12,200,473.44

CS1

Servicii de supervizare si management al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

40,686,602.31

CS2

Servicii de audit al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

595,268.22

CL1

Reabilitare retea magistrala apa potabila Calea Dumbravii, Municipiul Sibiu

6,533,340.56

CL2

Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Sibiu – Zona 1, inclusiv camine pentru imbunatatirea procesului de contorizare si facturare

106,026,159.05

CL3

Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Sibiu – Zona 2 si imbunatairea procesului de contorizare si facturare

118,162,697.15

CL4

Facilitati de tratare termica a namolului si Lucrari la treapta mecanica SEAU Mohu

42,186,484.64

CL5

Dotari si Amenajare Laborator Central Analize Apa si Apa Uzata

10,728,569.95

CL6

Birou sistem SCADA

5,172,484.00

CL7

Aducțiuni apă brută Gura Râului, Aducțiune Săliște -Tilisca

143,692,897.97

CL8

Aducțiuni Roșia, Șura Mare, Șelimbăr, Aductiune si GA Sura Mica

40,629,275.96

CL9

Aductiune Sadu-Sibiu

31,570,704.92

CL10

Rezervoare Cisnădie, Imbunatatire Tratabilitate STAP Dumbrava, Aductiune si Reabilitare STAP Avrig, Reabilitarea Rezervor Mârșa

48,321,031.23

CL11

Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatile Poplaca, Rasinari, Cisnadie, Cisnadioara si Tocile si colector ape uzate loc. Poplaca – mun. Sibiu

56,968,805.02

CL12

Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatile Miercurea Sibiului, Dobarca si Apoldu de Sus, Saliste, Gales, Vale si Mag si Tilisca

70,816,346.55

CL13

Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatile Daia (comuna Rosia), Bungard si Vestem (comuna Selimbar), Sura Mica, Ocna Sibiului, Vurpar, Sura Mare, Slimnic, Rusi, Veseud, Avrig, Sacadate si Racovita si colector ape uzate Selimbar SEAU – Mohu

71,005,397.67

CL14

Reabilitări și extinderi aducțiuni in Sistemul Făgăraș

41,774,055.39

CL15

Reabilitare și extindere rețele de distribuție apa-canal Sistem Făgăraș

53,093,190.23

CL16

Reabilitare statie de epurare ape uzate menajere in municipiul Fagaras

47,988,751.46

CL17

Statii de epurare ape uzate menajere in Miercurea Sibiului, Saliste, Cristian si Slimnic

37,198,875.13

                                                                 Separatorul de zecimale este caracterul “.”(punct)


În urma realizării acestor investiții, în aria de operare a Apă Canal Sibiu SA, gradul de conectare al populației la rețelele publice de apă potabilă va fi de aproximativ 98%, iar gradul de conformare privind epurarea apelor uzate a populației din aglomerările mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți va fi de aproximativ 99%.