“Fazarea Proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov”, cod SMIS 2014+ 106454.
Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 19.779.075,20 lei, din care:
• 11.777.231,07 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune;
• 1.801.223,58 lei – din Bugetul Naţional;
• 277.111,32 lei – contribuţia Beneficiarului din bugetele locale ale autorităților publice pe raza cărora se desfășoară lucrările (orașul Ocna Sibiului și municipiul Făgăraș).
Durata iniţială a contractului a fost de 51 de luni (din 01.01.2014 în 31.03.2018), extinsă ulterior prin Act Adiţional la 78 de luni, respectiv între data de 01.01.2014 şi data de 30.06.2020. Obiectivul principal al contractului este finanţarea din fonduri comunitare, din fonduri guvernamentale şi contribuţie locală a lucrărilor rămase de executat sau a cheltuielilor care nu au fost rambursate până la data de 31.07.2016, prin Contractul de finanţare „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov”, cofinaţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.

 

Autorizații de construire:

CL 4                       CL 5                         CL 11

 

Comunicat Finalizarea contractului ”Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov