CONTRACTE

1
Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Fișier format PDF

2
Cererea tip privind încheierea contractului de furnizare

Fișier format DOC

3
Formularul tip privind desemnarea ca reprezentant al locatarilor

Fișier format DOC

4
Formularul tip privind Procesul Verbal încheiat între vânzător/cumpărător legat de index/consum

Fișier format DOC

5
Formularul Contractului de Prestări Servicii privind contorizarea de tip condominiu

Fișier format DOC

6
Cererea tip privind rezilierea contractului de furnizare

Fișier format DOC

7
Cererea tip privind modificarea adresei de corespondență

Fișier format DOC

8
Cererea tip privind verificarea suprafețelor de pe care se colectează ape meteorice

Fișier format DOC

9
Formularul tip privind declararea suprafeței de teren deținute și defalcarea acesteia pe categorii

Fișier format DOC

10
Formularul tip privind acordul de utilizarea în comun a branșamentului de apă și a racordului de canal

Fișier format PDF

 

LABORATOR

Comandă analize apă potabilă

Formular PDF

Încercări bacteriologice

Încercări fizico chimice

Comanda analize apa uzată

Formular PDF

Încercări fizico chimice

Oferta Servicii a laboratorului

Formular PDF

 

 

 FACTURARE

Model factură față/verso

Model factură pdf

 

TEHNIC

Solicitare aviz

Fișier format pdf

 

RESURSE UMANE

Fișă înscriere concurs post vacant

Fișier format pdf

GHIDUL UTILIZATORULUI – PLIANT