Pe 11 iulie 2007 Comisia Europeană a aprobat Programul Operațional Sectorial ”Mediu” prin care României îi erau acordate 4,5 miliarde de Euro pentru extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare, statul român trebuind să participe cu 1 miliard de Euro la acest proiect.
Studiile cu privire la necesarul investițional în aria de operare a societății Apă Canal Sibiu SA au indicat suma de aproximativ 100 milioane Euro, drept pentru care au fost făcute toate demersurile necesare accesării acestor fonduri. 
Semnarea Contractului de finanțare a avut loc pe 6 aprilie 2011, la București, prilej cu care ministrul Mediului și Pădurilor de la acea vreme, dl. Laszlo Borbely și primarul Municipiului Sibiu, dl. Klaus Iohannis, au apreciat că Apă Canal Sibiu SA și-a dovedit capacitatea de implementare a proiectelor europene prin succesul Măsurii ISPA și că noul contract, a cărui valoare a fost stabilită la 421.453.177 lei (fără TVA), are, din acest punct de vedere, toate șansele de izbândă.

Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov” a prevăzut ample lucrări în aria de operare a Apă Canal Sibiu SA în perioada 2011 – 2014, fiind grupate pe 11 contracte de execuție și 3 contracte de servicii.
Pentru apă potabilă au fost stabilite următoarele necesități: extinderea și reabilitarea a 113 km de aducțiuni, 103 km rețele de distribuție, construirea a 6 stații de pompare, reabilitarea unei uzine de apă cu 2 unități de recuperare și tratare nămol, 14 rezervoare, 14 stații de clorinare, reabilitarea a 3 fronturi de captare subterane și implementarea unui sistem de monitorizare SCADA.
Rețeaua de canalizare urma să fie extinsă cu 63,5 km, reabilitați alți 51,7 km, construcția a 8,2 km conductă de refulare, a 10 stații de pompare apă uzată, 3 stații de epurare și instalarea a 2 sisteme SCADA.

Pe localități, Programul POS ”Mediu” a adus următoarele investiții:

Municipul Sibiu:


– Reabilitarea şi extinderea a 15,1 km reţea apă potabilă şi 18,8 km reţea canalizare, din cartierele Valea Aurie, Vasile Aaron, Hipodrom, Viile Sibiului şi Veterani, cu o populație beneficiară de peste 26.000 de locuitori;

– Extinderea Staţiei de epurare ape uzate Sibiu pentru a include treapta terţiară de îndepărtare a azotului şi fosforului. Au fost construite patru bazine de aerare pentru procese de nitrificare-denitrificare şi a două bazine de retenţie de câte 5000 mc pentru apa pluvială; Au fost realizate facilităţi suplimentare pentru îngroşarea şi deshidratarea nămolului, executate trei staţii noi de pompare ape uzate şi limitarea evacuării apelor pluviale amestecate cu ape uzate prin deversorul din amontele staţiei de epurare;
– Reabilitarea Staţiei de Tratare Sibiu Sud, aflată în stare de conservare din anul 1994, ce asigură, în prezent, apă pentru o parte a municipiului Sibiu și, în special, pentru Cisnădie și Rășinari;
– A fost construită o unitate de deshidratare a nămolului provenit din spălarea filtrelor pentru Staţia de Tratare ”Dumbrava” Sibiu.


Municipiul Făgăraș:

– Extinderea și reabilitarea a 37 km rețea apă potabilă și a 31,1 km rețea canalizare;
– Reabilitarea a 30 de puțuri forate la captările Pojorta, Hurez și Iași, cu construcția a 4,5 km de rețea de legătură;
– Realizarea unei aducțiuni de 10,6 km din polietilenă.


Orașul Avrig:

– Modernizarea 11,6 km de conducte de alimentare cu apă în Avrig și Mârșa, precum și extinderea și reabilitarea a 11,7 km de canalizare;
– Modernizarea Stației de tratare a apei existentă la Avrig,prin înlocuirea echipamentului mecano-electric, a echipamentului adecvat pentru laborator pentru a asigura analizarea efectivă a apei, construirea de unități de recuperare a nămolului și a apei provenită din spălare.
– Stație nouă de epurare a apelor uzate pentru localitățile Avrig și Mârșa.

Orașul Cisnădie:

– Îmbunătățirea infrastructurii de apă potabilă din orașul Cisnădie presupune lucrări de reabilitare a 3,5 km de rețele de distribuție apă potabilă, a 5,4 km de rețele de colectare apă uzată și extinderea canalizării cu 3,1 km;
– Stație de pompare a apelor uzate cu monitorizare prin sistem SCADA;
– Îmbunătățirea transferului de apă uzată spre Stația de epurare a municipiului Sibiu prin înlocuirea unui tronson de 1 km și contrucția a 2,8 km conductă de refulare;
– Alimentarea orașului din noua Uzină de apă ”Sibiu Sud” printr-o aducțiune de 5,6 km.

Orașul Ocna Sibiului:

– Modernizare și extindere a 11,1 km de conducte de alimentare cu apă, precum și introducerea a 14,6 km rețea de canalizare și 0,8 km conductă de refulare deservite de 4 stații de pompare apă uzată;
– Construirea unei stații de epurare.

Comuna Șelimbăr:
– Construcția unei aducţiuni de 3,2 km, cu rezervor de înmagazinare apă potabilă de 350 mc (sat Mohu) precum şi staţie de pompare ape uzate menajere.

Comuna Rășinari:

– Realizarea a 19,5 km rețea de distribuție a apei potabile și a 16,4 km rețea de canalizare. A fost construită o stație de pompare a apelor uzate, ce  asigură transferul acestora, printr-un colector lung de 8,75 km, spre rețeaua municipiului Sibiu, de unde ajunge în Stația de epurare.
– Alimentare cu apă din noua Uzină ”Sibiu Sud” prin intermediul unei aducțiuni de 9,53 km, fiind prevăzut un rezervor de înmagazinare de 1.000 mc.

Valea Secașelor:
– Construirea unei aducțiuni cu o lungime totală de 76,62 km, ce  transportă apa potabilă de la Stația de tratare „Dumbrava” Sibiu, la un număr de 14 localități de pe Valea Secașelor : Şura Mică, Ocna Sibiului, Loamneș, Mândra, Alămor, Bogatu Român, Presaca, Păuca, Gusu, Ludoş, Sângătin, Apoldu de Jos, Apoldu de Sus şi Miercurea Sibiului. 
– Realizarea a două stații de pompare monitorizate în sistem SCADA și a 8 rezervoare de înmagazinare apă potabilă, cu stații de clorinare.