Preocuparea permanentă pentru creşterea calităţii serviciilor oferite a determinat societatea „Apă Canal” Sibiu să continue amplul efort de modernizare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare. Beneficiind de sprijin financiar din partea Uniunii Europene, „Apă Canal” a încheiat cu succes un prim Proiect, prin Măsura Ispa, ce a adus o creştere apreciabilă a calităţii serviciilor şi implicit a vieţii, pentru consumatorii din municipiul Sibiu. Extinderea investiţiilor şi pentru alte localităţi aflate în aria de operare, situată în partea de sud a judeţului Sibiu, precum şi în municipiul Făgăraş din judeţul Braşov, este posibilă prin accesarea finanţării din Fondul de Coeziune, pus la dispoziţie de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu.

În baza Ordinului Ministrului Mediului si Pădurilor nr. 1194/04.04.2011 privind aprobarea finantării proiectului major “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov” si a Deciziei Comisiei Europene C(2011) 1812 final din 24.03.2011 de la Bruxelles a fost semnat la Bucuresti, la data de 06.04.2011, Contractul de Finanțare nr. 121152 între Ministerul Mediului și Pădurilor – în calitate de Autoritate de Management pentru Progamul Sectorial ”Mediu” si SC Apă-Canal SA Sibiu – în calitate de Beneficiar.

Suntem convinşi că acest proiect va aduce beneficii pentru toţi cei 246.500 de locuitori vizaţi, constituind baza unei dezvoltări temeinice pentru fiecare comunitate deservită de „Apă Canal” SA Sibiu.