APĂ CANAL SIBIU S.A., titular al proiectului „Construire spații administrative, birouri, spații pentru personal, garaje, spălătorie auto, casă poartă, spații producție și depozitare, padocuri agregate balastieră, amenajări exterioare, împrejmuire, amplasare firmă, branșamente utilități, organizare de șantier”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire spații administrative, birouri, spații pentru personal, garaje, spălătorie auto, casă poartă, spații producție și depozitare, padocuri agregate balastieră, amenajări exterioare, împrejmuire, amplasare firmă, branșamente utilități, organizare de șantier porpus a se realiza în judetul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Turda, FN, CF Sibiu 131709.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, municipiul Sibiu, județul Sibiu în zilele de luni – vineri, între orele 09:00 – 13:00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate îmainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Sibiu.


Anunț de mediu