APĂ CANAL SIBIU SA cu sediul în Sibiu, strada Eschile, nr. 6 anunță reluarea organizării  licitației publice deschise cu strigare în vederea valorificării bunurilor neadjudecate  la licitatia din data de 27.06.2022.

Licitația va avea loc la sediul societății  în  data de 04.07.2022, ora 14:30.

Prețul de vânzare este exprimat în lei, fără TVA, diminuat cu 40% din valoarea initiala licitată în data de 09.06.2022 conform prevederilor      HG 841/23.10.1995, actualizată.

Bunurile  scoase la licitatie sunt următoarele:

DenumireAn fabricatiePreț  minim de pornire (lei)Starea mijlocului fix 
TRANSFORMATOR 2000V/380V-315KVA20093 600Nefunctional, uzat moral si fizic 
TRANSFORMATOR 2000V/380V-315KVA20093 600Nefunctional, uzat moral si fizic 

     

Condiții participare la licitație:

Taxa de participare la licitație este în valoare de 25 lei.

Garanție de participare la licitație în valoare de 100  lei-garanția se va restitui după încheierea licitației prin virament bancar sau numerar de la casieria societății.

Plata se face în contul bancar deschis la BCR cod IBAN RO76RNCB0227017921860001 sau casieria societății.

Documentele de participare se vor depune la registratura societății sau pe e-mail la adresa office@apacansb.ro până la data de 04.07.2022,ora 12:00.

Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică potențial cumpărătoare ce va prezenta pâna la data de 04.07.2022, ora 12.00  următoarele documente:

  • Cerere de participare
  • Dovada achitării taxei de participare și a garanției de participare la licitație (chitanța de achitare a taxei de participare la licitație, eliberată de casieria APĂ CANAL SIBIU SA sau OP în cazul achitării prin virament bancar)
  • Copie de pe certificatul de înmatriculare pentru persoanele juridice sau actul de identificare pentru persoanele fizice
  • Procură pentru persoane împuternicite să participe la licitație.

Vizualizarea bunurilor se face la cerere pana la data de 01.07.2022

Licitatia se va desfasura în ziua și la ora stabilite în invitația de participare, în cazul în care sunt minimum doi participanti la licitatie.

Informații suplimentare se pot obține de la nr. de telefon  0269222916, int. 148, 137, tel. 0727 304377 interval orar 09:00-12:00 de luni până vineri sau de pe site-ul societății: www.apacansb.ro.   

 

                                                                DIRECTOR GENERAL

                                                        ING. MAIER BONDREA VASILE

ANUNȚ DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE