APĂ CANAL SIBIU SA cu sediul în Sibiu, strada Eschile, nr. 6 anunță reluarea organizării licitației publice deschise cu strigare  în vederea valorificării bunurilor neadjudecate la licitatia din data de  09.06.2022.

Licitația va avea loc la sediul societății  în  data de 27.06.2022, ora 10:00.

    Prețul de vânzare este exprimat în lei, fără TVA, diminuat cu 20% din valoarea licitată în data de 09.06.2022 conform prevederilor HG 841/23.10.1995, actualizată.

 

Bunurile  scoase la licitatie sunt următoarele:

 

DenumireAn fabricatiePreț  minim de pornire (lei)Starea mijlocului fix 
TRANSFORMATOR 2000V/380V-315KVA20097 200Nefunctional, uzat moral si fizic 
TRANSFORMATOR 2000V/380V-315KVA20097 200Nefunctional, uzat moral si fizic 

     

Condiții participare la licitație:

Taxa de participare la licitație este în valoare de 25 lei.

Garanție de participare la licitație în valoare de 100 lei, garanția se va restitui după încheierea licitației prin virament bancar sau numerar de la casieria societății.

Plata se face în contul bancar deschis la BCR cod IBAN RO76RNCB0227017921860001 sau casieria societății.

Documentele de participare se vor depune la registratura societății sau pe e-mail la adresa office@apacansb.ro, cu cel putin 3 zile înaintea datei stabilite pentru licitație, respectiv până la data de 24.06.2022, ora 12:00.

Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică potențial cumpărătoare ce va prezenta pâna la data de 24.06.2022, ora 12.00  următoarele documente:

  • Cerere de participare;
  • Dovada achitării taxei de participare și a garanției de participare la licitație (chitanța de achitare a taxei de participare la licitație, eliberată de casieria APĂ CANAL SIBIU SA sau OP în cazul achitării prin virament bancar);
  • Copie de pe certificatul de înmatriculare pentru persoanele juridice sau actul de identificare pentru persoanele fizice;
  • Procură pentru persoane împuternicite să participe la licitație.

 

Vizualizarea bunurilor se face la cerere până la data de 24.06.2022.

Licitația se va desfășura în ziua și la ora stabilite în invitația de participare, în cazul în care sunt minimum doi participanti la licitatie.

În cazul în care nu este indeplinită această condiție sau dacă niciun participant nu oferă cel puțin prețul de pornire  licitatia se va relua cu o nouă depunere de dosare de înscriere, la aceeași adresă și în aceleasi condiții în data de 04.07.2022, ora 10.00.

 

Informații suplimentare se pot obține de la nr. de telefon  0269222916, int. 148, 137, tel. 0727304377 interval orar 09:00-12:00 de luni până vineri sau de pe site-ul societății: www.apacansb.ro.   

 

                                                                   DIRECTOR GENERAL

                                                            ING.MAIER BONDREA VASILE

ANUNȚ DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE