APĂ CANAL SIBIU SA cu sediul în Sibiu, strada Eschile, nr. 6, organizează licitație deschisă cu strigare în data  de  01.11.2021  ora 10:00  la sediul societății în  vederea valorificării prin vânzare a următoarelor mijloace fixe:

 

Descriere mijloc fix ce se liciteazăAn fabricatiePreț de minim pornire (lei)Starea mijlocului fix
 AUTOTURISM .OPEL ASTRA 1,7 TD20007.500Nefuncțional
 BULDOEXCAVATOR JCB SAVES200050.000Nefuncțional
 AUTOVIDANJA 10 A V199013.000Nefuncțional
 AUTOATELIER MOBIL AMTR198712.000Nefuncțional nu se poate tracta
AUTOVIDANJA 10 AV199613.000Nefuncțional
TRACTOR U 65019965.500Nefuncțional- nu se poate tracta

 

Condiții participare la licitație:

Taxa de participare la licitație este în valoare de 25 lei.

Garanție de participare la licitație în valoare de 100 lei.

Plata se face în contul bancar deschis la BCR cod IBAN RO76RNCB0227017921860001 sau casieria societății.

Documentele de participare se vor depune la registratura societății sau pe e-mail la adresa office@apacansb.ro, cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru licitație, respectiv până la data de 25.10.2021, ora 14:00.

Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică potențial cumpărătoare, ce va prezenta pâna cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru desfășurărea ședinței de licitație următoarele documente:

  • Cerere de participare.
  • Dovada achitării taxei de participare și a garanției de participare la licitație (Chitanța de achitare a taxei de participare la licitație, eliberată de casieria APĂ CANAL SIBIU SA, sau OP în cazul achitării prin virament bancar
  • Copie de pe certificatul de înmatriculare pentru persoanele juridice sau actul de identificare pentru persoanele fizice.
  • Procură pentru persoane împuternicite să participe la licitație.

În caz de neadjudecare, următoarele date de desfăşurare a licitației sunt: 08.11.2021 ora 10:00, respectiv 16.11.2021, ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obține de la nr. de telefon  0269222916, int. 148, 137, tel. 0738102162, interval orar 09:00-12:00, de luni până vineri sau de pe site-ul societății: www.apacansb.ro.

În ceea ce privește măsurile de prevenire a contaminării cu virusul SARS-CoV-2, având în vedere caracterul continuu de actualizare a legislației aplicabile în domeniu, participanții admiși la licitațiile publice organizate de către societatea noastră vor fi informați în prealabil prin e-mail și telefonic cu privire la măsurile aplicabile la data organizării acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la acel moment.

 

ANUNȚ DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE