APĂ CANAL SIBIU S.A., titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Reabilitare rețea apă și branșamente str. Băilor din Cisnădie, propus a fi amplasat în judetul Sibiu, oraș Cisnădie, str. Băilor, FN.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului, la adresa de e-mail a A.P.M. Sibiu: office@apmsb.anpm.ro


Anunț mediu – Reabilitare rețea apă și branșamente Str. Băilor din Cisnădie