Apă Canal Sibiu S.A. anunță majorarea prețurilor/tarifelor pentru serviciile prestate, de alimentare cu apă și de canalizare, la 3,83 lei/mc fără TVA (4,17 lei/mc cu TVA), pentru alimentarea cu apă și la 2,57 lei/mc fără TVA (2,80 lei/mc cu TVA), pentru serviciul de canalizare, în toata aria sa de operare.

Măsura este în conformitate cu Planul anual de evoluție al tarifelor pentru perioada 2021-2028, rezultat din analiza cost beneficiu  pentru “ Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov în perioada 2014-2020 ” aprobat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă” Sibiu  prin hotărârea 56/18.12.2020 și cu  prevederile Contractului de finanțare nr. 445/06.01.2021 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Apă Canal Sibiu S.A.

Aplicarea noilor prețuri și tarife se realizează în baza deciziei ANRSC nr. 71/21.05.2021, privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare începând cu 1 iulie 2021.


Comunicat