În temeiul prevederilor art. 111, art.113 şi art.117 din Legea societăţilor comerciale nr. 3111990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., prevederile Hotărârii nr.553/16.07.2020, privind adoptarea unor măsuri în domeniul societăților , în vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare, precum și evoluția situatiei epidemiologice actuale, în data de 16.09.2020, ora 11:00, Consiliul de Administratie al Apa Canal Sibiu S.A. convoacă:

          » Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor ce va avea loc în temeiul art.15 pct.(5) al Actului Constitutiv al Apa Canal Sibiu S.A.:

” Acţionarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă. Acţionarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin orice mijloace electronice cum ar fi e-mail, sms, fax, etc.”

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, se va adopta pe baza voturilor transmise până la 16.09.2020, ora 11.00, numărul total al voturilor comunicate va reprezenta echivalentul cvorumului întrunit, iar decizia se va lua conform majorităţii voturilor exprimate pentru urmatoarea

Ordine de zi:

1.    Aprobarea componentei de administrare 2020-2024, a indicatorilor financiari și nefinanciari aferenți contractelor de mandat pe perioada 2020-2024, rezultați din Planul de

administrare al societății

2.     Diverse

În situaţia în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu va putea delibera și vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de 17.09.2020, aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Materialele informative privind ordinea de zi vor fi transmise în timp util.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon: 0269 218696, între orele 07:00 – 15:30.

CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.