Miercuri, 10.02.2021, a avut loc la Sibiu o întâlnire de lucru între reprezentanți ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene(MIPE) și cei ai  operatorilor regionali din domeniul serviciilor apă-canal, Regiunea Centru.

La evenimentul găzduit de  Apă Canal Sibiu SA, au participat reprezentanți ai operatorilor din județele: Alba, Brașov, Harghita, Covasna, Mureș precum și ai operatorului ”Apa Târnavei Mari” din Mediaș.

Delegația MIPE a fost condusă de către dl. Andrei Chivu, director general adjunct al Autorității de Management pentru Programului Operațional Infrastructură Mare, din ea mai făcând parte directori și șefi de compartimente ai acestei structuri.

În deschidere evenimentului, directorul general al operatorului Apă Canal Sibiu SA, ing. Vasile Maier, a adresat un cuvânt de bun venit invitaților și a arătat totodată importanța unei întâlniri de acest fel, în cadrul căreia discuțiile directe cu reprezentanții autorității pot fi mult mai lămuritoare și mai cuprinzătoare decât în clasicele de acum seminarii web.

Directorul general adjunct al AM POIM, domnul Andrei Chivu, a prezentat situația la zi a programului de investiții, îndemnând operatorii apă-canal la intensificarea efortului dedicat acestor proiecte, în scopul unei absorbții cât mai bune a fondurilor europene și pentru finalizarea lucrărilor în actuala perioadă contractuală.

Pe parcursul discuțiilor s-a făcut o trecere în revistă a stadiului pregătirii și implementării proiectelor de fiecare operator regional în parte, fiind reliefate și dezbătute problemele specifice întâmpinate, căutându-se soluțiile cele mai potrivite pentru rezolvarea viitoare a acestora. Desigur, multe dintre probleme sunt de ordin general și au fost ridicate de către toți operatorii apă-canal, unele dintre acestea fiind legate de procedurile de achiziții publice, care au avut o largă dezbatere.

Majoritatea operatorilor regionali au scos în evidență lipsa de companii românești puternice în domeniul construcțiilor, precum și a forței de muncă în domeniu, fără de care realizarea acestor proiecte rămâne la nivelul de dorință.

Investițiile cuprinse în POIM, actualul program cu finanțare europeană, sunt garanția conformării la standardele sociale, economice și de mediu impuse de legislația europeană, vizând o creștere considerabilă a nivelului tehnologic din domeniul alimentării cu apă și al canalizării, a sustenabilității serviciilor, precum și a utilizării  eficiente a resurselor naturale.

Seminarul a fost o bună oportunitate pentru operatorul Apă Canal Sibiu  SA în pregătirea coordonatelor  unei implementări optime a contractului de finanțare, în valoare de circa 225 milioane euro (inclusiv  TVA), pe care l-a semnat, în luna ianuarie a acestui an, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.


Întâlnire de lucru la Sibiu a reprezentanților Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene