Cea de a treia reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 a avut la Sibiu în perioada 13 – 15 martie.

Agenda evenimentului a inclus o serie de întâlniri la care au participat, pe lângă reprezentanți ai Comisiei Europene și membrii ai ministerelor: MIPE, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării, Primăria Minicipiului Sibiu, președinta Consiliului Județean Sibiu, conducerea Asociației Române a Apei, BERD,BEI, Jaspers precum și consultanți și ONG-uri.

Astăzi a avut loc o reuniune și o vizita de lucru la sediul companiei Apa Canal Sibiu. Lista de oaspeți a inclus următorii participanți: Sofia Alvez – Director DG Regio, Aida Liha-Matejicek – Head of Unit DG Regio, Mariana Iusco – Desk officer DG Regio, Andrei Chivu – Director general DGPDD, Miruna Postaru – Director general adjunct DGPDD, Mihai Croitoru – Director DRI Sibiu, Corina Negulescu – Șef serviciu DGPDD și Teodora Malița – manager public DGPDD. Gazda, compania Apă Canal Sibiu a fost reprezentată de Directorul General al instituției – Ing Vasile Maier, Directorul tehnic – Ing Mairean Tatu, Directorul de exploatare – Ing Laurențiu Tudorica și șeful departamentul de implementare al fondurilor europene, PIU – Ing Mihai Banciu.

După o prezentare a stadiului de implementare al lucrărior delegația europeană a vizitat sediul societății din Eschil, 6 unde s-a pus accent pe modernizarea flotei auto, dezvoltarea Dispeceratului SCADA și automatizarea rețelelor ce deservesc populația județelor Sibiu și Brașov.

A doua parte a zilei de astăzi a fost dedicată vizitei pe șantierele deschise de Apă Canal Sibiu, respectiv lucrarea de reabilitare non invazivă a rețelelor magistrale de apă de pe strada Tilișca și Uzina de apă Dumbrava unde, în prezent se înlocuiesc rețelele de transport apă.

Vă reamintim că operatorul regional de furnizare a serviciilor de apă și canalizare – Apă Canal Sibiu implementează un Contract de Finanțare ce reprezintă acordarea finanțării nerambursabile, de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. cod SMIS 2014+146332, intitulat: „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov în perioada 2014 -2020”. Acesta are o valoare totală de 1.099.064.346,02  lei (aproximativ 225.527.742 Euro.

Autoritate de Management POIM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de  852.946.213,23 lei , echivalentă cu 92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul acestui Proiect major de investiții este creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei din aria de operare a Apă Canal Sibiu din Județele Sibiu și Brașov.

Membrii Comisiei Europene în vizită la Apă Canal Sibiu