Așa după cum am anunțat în repetate rânduri,  Apa Canal Sibiu S.A derulează începand cu luna ianuarie 2021 un program de investiții majore, în cadrul  „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov în perioada 2014 -2020”, proiect finanțat prin  Contractul de finanțare nr. 445/06.01.2021 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene  și  Apă Canal Sibiu S.A., având suportul și avizul Asociației de Apă Sibiu. Obiectivul proiectului este  creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a  gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei din aria de operare a județelor Sibiu și Brașov. Valoarea finanțării este de aproximativ 225 mil Euro, plus TVA iar contribuția Apă Canal Sibiu S.A la finanțarea acestui proiect  este de aproximativ 12 mil euro.

Pentru susținearea finanțării proprii în conformitate cu Planul anual de evoluție al tarifelor pentru perioada 2021-2028, rezultat din analiza cost-benefciu aferentă acestui proiect, aprobat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă Sibiu”  prin Hotărârea 56/18.12.2020, Apă Canal Sibiu S.A.  anunță majorarea   prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare, începand cu data de 01 iulie 2022, în conformitate cu Planul anual de evoluție al tarifelor,  după cum urmează:

Preț apă potabilă : 4,50 lei/mc exclusiv TVA – 4,905 lei/mc inclusiv TVA (9%)

Tarif canalizare-epurare : 3,00 lei/mc exclusiv TVA – 3,27 lei/mc inclusiv TVA (9%)

Noile tarife au fost aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice prin Decizia 79/17.05.2022 privind ajustarea tarifară a prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare.


Modificări tarifare Apă Canal Sibiu S.A., începând cu data de 1 Iulie 2022