După cum este cunoscut, începând cu luna ianuarie 2021 Apă Canal Sibiu S.A. derulează  un program de investiții majore, în cadrul  „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov în perioada 2014 -2020”, proiect finanțat prin Contractul de finanțare nr. 445/06.01.2021 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene  și  Apă Canal Sibiu S.A., având suportul și avizul Asociației de Apă Sibiu. Obiectivul proiectului este creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei din aria de operare a județelor Sibiu și Brașov. Valoarea finanțării este de aproximativ 225 mil Euro plus TVA, iar contribuția Apă Canal Sibiu S.A la finanțarea acestui proiect  este de peste 12 mil euro. Pentru susținerea finanțării proprii în conformitate cu Planul anual de evoluție al tarifelor pentru perioada 2021-2028, rezultat din analiza cost-beneficiu aferentă acestui proiect, aprobat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă Sibiu”  prin Hotărârea 56/18.12.2020, Apă Canal Sibiu S.A.  anunță majorarea   prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare, începând cu data de 1 iulie 2023 după cum urmează:   

                         

  • Preț apă potabilă : 5,12 lei/mc exclusiv TVA – 5,58 lei/mc inclusiv TVA (9%)
  • Tarif canalizare-epurare : 3,89 lei/mc exclusiv TVA – 4,24 lei/mc inclusiv TVA (9%)

Noile tarife au fost aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin Decizia nr. 96/17.05.2022, privind ajustarea tarifară a prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare.

 

                                                                                                                             Conducerea Apa Canal Sibiu S.A.

Modificări tarifare Apă Canal Sibiu S.A., începând cu data de 1 Iulie 2023