Având în vedere Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.9/15.05.2009, modificat și completat prin Actul Adițional nr.133/05.03.2021, prețurile și tarifele unice, pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, aplicabile pentru întreaga arie de operare, începând cu data de 01 iulie 2024 vor fi următoarele:

  • Prețul pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită : 6,49 lei/mc fără TVA
  • Tariful pentru canalizare-epurare : 4,90 lei/mc fără TVA

Prețurile/Tarifele sunt aprobate de către A.N.R.S.C. București (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) prin Decizia nr.89/23.05.2024.

Practicarea prețului/tarifului face parte din Strategia tarifară a operatorului regional, cerință esențială și condiție obligatorie din Contractul de finanțare nr.5/15.04.2024, aferent investiției “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brasov, în perioada 2014-2020 – etata a II-a”, proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Pentru susținerea finanțării proprii în conformitate cu Planul anual de evoluție al tarifelor pentru perioada 2021-2028, rezultat din analiza cost-benefciu aferentă acestui Proiect, aprobat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă Sibiu”, prin Hotărârea nr.56/18.12.2020, Apă Canal Sibiu S.A. anunță majorarea prețului la apă potabilă, respectiv a tarifului la canalizare-epurare, începând cu data de 01 iulie 2024.

Facem precizarea că TVA-ul calculat la prețul pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită, și la  tariful pentru canalizare-epurare  este de  9%.


Conducerea Apă Canal Sibiu S.A.

Prețuri / Tarife actualizate la apă și canal