Alcătuită din conducte, armături și diferite construcții conexe, rețeaua de distribuție este parte a infrastructurii publice de alimentare cu apă aflată în exploatarea operatorului de servicii privind tratarea și distribuția apei potabile.
Primele rețele de distribuție a apei în Sibiu sunt consemnate la 1494, când sunt montate conducte din lemn între Poarta Cisnădiei și actuala stradă Mitropoliei, pentru ca la 1585 să fie utilizate conducte din bazalt pentru alimentarea unei fântâni publice din Piața Mare.


Prima rețea modernă de distribuție a apei, racordată la o uzină de apă, a fost pusă în funcțiune la 1894, având o lungime totală de 25,6 km.


În prezent, în municipiul Sibiu funcționează o rețea de distribuție a apei potabile în lungime de 345,8 km. Acesteia i se adaugă alți 258,2 km de branșamente ce alimentează 20.230 de imobile.
Este important de precizat faptul că rețeaua de distribuție, branșamentele, căminele de apometru și apometrele sunt componente ale rețelei publice și întreținerea acestora cade în sarcina Apă Canal Sibiu S.A. În mod normal, căminul de apometru este montat la limita de proprietate, asigurându-se astfel accesul liber al operatorului la rețeaua publică și la contorul de apă. Pentru situațiile în care contorul continuă să fie amplasat pe proprietatea utilizatorului (în pivniță, subsol tehnic etc.) se vor căuta pe viitor soluții tehnice pentru mutarea lor pe domeniul public. Menționăm faptul că întreținerea căminului de apometru este în sarcina abonatului, inclusiv protecția sa contra înghețului sau a deteriorării de orice fel a aparatului de măsură.
După apometru, în sensul de curgere al apei, se află rețeaua interioară, proprietate a utilizatorului, care are obligația de a o întreține și exploata în condiții de siguranță.
În cazul în care utilizatorul deține o sursă proprie de apă (fântână, puț) deservită de un hidrofor, este interzisă interconectarea acesteia cu instalația interioară alimentată din rețeaua publică. În 2016, o astfel de situație a generat contaminarea apei pe mai multe străzi din comuna Șelimbăr după ce apa dintr-o fântână infestată a fost pompată în rețeaua publică. Mai multe persoane au ajuns în spital iar proprietarul fântânii a fost cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de infestare a apei din rețeaua publică.
În cadrul programelor de întreținere, rețeaua de distribuție este spălată și igienizată periodic. Punctual, la reluarea furnizării după efectuarea de lucrări de reparații sau cuplări de noi rețele, apa de la robinet poate prezenta o ușoară creștere a turbidității. Situația este generată pe antrenarea particulelor depuse pe conducte la creșterea bruscă a debitului transportat. Tocmai pentru a preîntâmpina astfel de situații, Apă Canal Sibiu S.A. execută spălările de rețele iar acolo unde calitatea apei este afectată de vechimea conductelor, se procedează la înlocuirea respectivelor tronsoane.
Calitatea apei este urmărită prin prelevarea de probe din diferite puncte ale rețelei de către angajații Laboratorului analize apă potabilă, în decursul unui an fiind efectuate peste 25.400 de determinări ale parametrilor bacteriologici și fizico – chimici. În plus față de această monitorizare operațională, Direcția pentru Sănătate Publică Sibiu auditează procesul de tratare al apei prin recoltarea independentă de probe și analizarea lor în laboratorul propriu.


Rezultatele analizelor la apa potabilă sunt publice, putând fi accesate pe pagina web a societății, www.apacansb.ro, secțiunea ”Calitatea apei”.
În mod constant, rețeaua de distribuție a apei face obiectul unor lucrări de extindere și modernizare, în funcție de dinamica cu care se dezvoltă orașul. O implicare remarcabilă în dezvoltarea infrastructurii o are Primăria Municipiului Sibiu care asigură fonduri consistente pentru reabilitarea și extinderea rețelelor, în cadrul amplelor proiecte de refacere a drumurilor și rețelelor de utilități din diferite cartiere ale orașului.


Acestora se adaugă fondurile proprii ale Apă Canal Sibiu S.A. dar și cele atrase prin proiecte cu finanțare europeană. Până în prezent, cu fonduri europene, s-a reușit montarea în municipiul Sibiu a peste 7.600 de apometre, reabilitarea și extinderea de rețele de distribuție a apei în cartierele Valea Aurie, Vasile Aaron, Hipodrom, Veterani (parțial) și în cartierul Viile Sibiului, precum și reabilitarea unor stații de hidrofor. În momentul de față, Apă Canal Sibiu S.A. a prevăzut executarea unor lucrări de modernizare a rețelei de apă din municipiul Sibiu în valoare de peste 30 de milioane de Euro, ce vor fi realizate cu finanțare europeană în cadrul unui proiect estimat a fi derulat în următorii 4 ani.

Rețeaua de distribuție – parte a sistemului public de alimentare cu apă