Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun la sediul societăţii, str. Eschil, nr. 6, Serviciul Resurse Umane, împreună cu CV actualizat, copie diplomă/acte studii şi adeverinţa medicală de la medicul de familie(în original), până la data de 19.03.2024, ora 15:00
Relaţii suplimentare la tel: 0269962 (int: 117, 166).

SPECIALIST RESURSE UMANE (08.03.2024)