Firmele și persoanele fizice autorizate a căror activitate a încetat pe perioada pandemiei sunt invitate să transmită o declarație pe propria răspundere prin care să-și estimeze consumul de apă pe perioada declarată a stării de urgență. Măsura este necesară pentru a nu încărca artificial valoarea facturii lunare la serviciile de apă și de canalizare.
Conform Contractului de furnizare, facturarea serviciului se face în baza indicațiilor apometrului, care este citit periodic de personalul Apă Canal Sibiu SA. Între două citiri, facturarea se face în baza mediei consumurilor sau a autocitirilor comunicate de către abonați, urmând ca ulterior să se facă o regularizare.
Declarațiile pot fi transmise, până pe 31 martie ac, prin e-mail citcont@apacansb.ro, sau prin fax 0269.223.468, menționându-se denumirea firmei / numele abonatului, codul de abonat ( se regăsește pe factură), adresa locului de consum și cantitatea de apă estimată a fi utilizată. Clienților le vor fi facturate doar cantitățile comunicate urmând ca după prima citire a apometrelor de către personalul societății să fie regularizate eventualele diferențe.
Apă Canal Sibiu SA precizează că activitatea de citire directă a contoarelor a fost suspendată pe durata stării de urgență, efectuându-se doar citirile apometrelor prevăzute cu teletransmisie.

Abonații cu activități economice afectate de pandemie pot solicita facturarea consumului de apă la cantități lunare estimate