APĂ CANAL SIBIU  S.A.

                   angajează pentru:

                               SECȚIA REȚELE APĂ POTABILĂ

                               ELECTRICIAN – 1 post

 

 Cerinţe:

 • studii medii de specialitate în domeniul electric / electrotehnic / electromecanic;
 • minim 2 ani experiență profesională;
 • apt lucru la înălțime, apt tură noapte;
 • experiență în automatizări constituie avantaj.
 

                                 SUCURSALA EXPLOATARE FĂGĂRAȘ

                                 ELECTRICIAN – 2 posturi

 

 Cerinţe:

 • studii medii de specialitate în domeniul electric / electrotehnic / electromecanic;
 • minim 2 ani experiență profesională;
 • apt lucru la înălțime, apt tură noapte;
 • experiență în automatizări constituie avantaj.
 
 

                                  SUCURSALA EXPLOATARE FĂGĂRAȘ

                                  VIDANJOR-CURĂȚITOR CANALE 2 posturi

 

Cerinţe:

 • studii generale;
 • apt fizic muncă grea;
 • apt pentru lucru la înălțime / adâncime;
 • disponibilitate pentru activități de intervenții;
 • îndemânare și simț practic;
 • abilități de a lucra în echipă.
 
 

                                    SUCURSALA EXPLOATARE FĂGĂRAȘ

                                    INSTALATOR APA CANAL –  2 posturi


Cerinţe:

– calificare in meseria de instalator/lacatus mecanic;

– calificare/experienţă in sudura -constituie avantaj;

– apt pentru munca la inaltime;

– alte calificari constituie avantaj (sudor, strungar).                                       BIROU ACHIZIȚII PUBLICE

                                       REFERENT ACHIZIȚII PUBLICE – 1 post


Cerințe:

 • absolvent studii superioare juridice sau tehnice;
 • cursuri de specialitate , autorizări în domeniu – constituie avantaj;
 • experiența în domeniu similar – constituie avantaj;
 • cunoștiințe utilizare MS Office;
 • capacitatea de a lucra sub presiune, gestionare sarcini multiple și diverse.

Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun online la adresa de e-mail personal@apacansb.ro sau la sediul societăţii, str. Eschile nr.6, Serviciul Resurse Umane, împreună cu CV, copie  diplomă studii şi adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 10.06.2022. Relaţii suplimentare la tel. 0269222916 (interior 117 sau 166).ANGAJĂRI APĂ CANAL / 02.06.2022